Станете доставчик

Желаете ли да станете наш партньор? Тук можете да заявите желанието си да станете доставчик. Моля, първо прочетете изискванията.

Какво очакваме:

 • Желание за дългосрочно сътрудничество въз основа на партньорски взаимоотношения
 • Прозрачност и откритост в деловите отношения

 • Високо ниво на професионализъм в развитието и иновациите, които активно ще бъдат внедрявани в разработването на нашите продукти.

 • Спазване на социалните и екологичните стандарти

 • Внедряване на сертифициран процес за управление на качеството

 • Активно взаимно сътрудничество за въвеждане на мерки за намаляване на цената

 • Гаранция за постоянно високо качество на продуктите

 • Готовност за непрекъснат процес на оптимизация

 • Висока логистична компетентност, както и надеждност на доставките

 • Компютърно поддържан обмен на информация

 

Какво предлагаме:

 • Честност, доверие и дългосрочно сътрудничество

 • Перспективи за разрастване в зависимост от потребностите

 • Подкрепа на нашите доставчици чрез договор с доставчик на базата на партньорски взаимоотношения

 • Диалогово ориентирано присъединяване на доставчиците към процеса на създаване на продукти

 

Спектър на търсенето

Приложим материал/материали за производството

 • Отпечатани материали
 • Електронни модули/часовници
 • Електронни компоненти
 • Електромеханика/електроника
 • Спомагателни материали
 • Изолационни материали
 • Синтетични материали/каучук/стъкло/керамика
 • Обработка на ведомостите
 • Метални отливки/алуминиеви профили
 • Метални части
 • Части от метални композитни материали
 • Цветни метали
 • Стомана
 • Опаковане

Непроизводствен материали/спомагателни материали

 • Динамичен и кинетичен инженеринг
 • Безопасност при работа
 • Офис консумативи
 • Работни материали и опасни вещества
 • Конструиране и техническа поддръжка
 • Инвестиции в работни технологии
 • Услуги
 • Електроснабдяване
 • Енергия
 • Инвестиции в технологии за производство/инспекции
 • Необходимост от други промишлени и спомагателни материали
 • IT/телекомуникации
 • Мобилност
 • Механика/инструменти
 • Стомана/цветни метали
 • Реклама/маркетингови акции

 

Zum Portal