EDI

Ако се интересувате от установяване на EDI връзка с нас, можете да откриете цялата необходима информация за комуникацията в нашия приложен контролен списък (MS-Word et seqq. / PDF).

При поискване ние можем да ви изпратим проектодоговор за правната защита на обмена на данни.

В момента от Miele се поддържат следните типове информация:
Тип информация Описание на записа (PDF) Резултати от изпитвания (ТХТ)
Графици за доставка VDA 4905 Изтегляне Изтегляне
Кредитно авизо VDA 4908 (Немски) Изтегляне Изтегляне
VDA 4908 (Английски) Изтегляне
Индивидуални заявки EDIFACT ORDERS D96a (Немски) Изтегляне Изтегляне
EDIFACT ORDERS D96a (Английски) Изтегляне
График/план за доставка EDIFACT DELFOR D98b (Немски) Изтегляне Изтегляне
EDIFACT DELFOR D98b (Английски) Изтегляне
Уведомление за изпращане EDIFACT DESADV D96A (Немски) Изтегляне Изтегляне
EDIFACT DESADV D96A (Английски) Изтегляне