Медицинска технология

  • Необходима ли Ви е информация относно нашите продукти и услуги? Попитайте ни за съвет днес.

    За контакт
  • Необходима ли Ви е информация относно нашите продукти и услуги? Попитайте ни за съвет днес.

    За контакт
  • Необходима ли Ви е информация относно нашите продукти и услуги? Попитайте ни за съвет днес.

    За контакт

Медицинските практики и клиники имат нужда от достъп до стерилни инструменти по всяко време, за да преглеждат и лекуват своите пациенти. Когато обработват своите медицински продукти, те разчитат на високоефективна технология почистване, дезинфекция и стерилизация от Miele.

Автоматичното почистване, дезинфекция и сушене на инструменти превъзхожда ръчните методи във всяко отношение: то е по-бързо и по-удобно, но най-вече е по-безопасно и по-пълноценно — особено когато става дума за специални инструменти с тесни канали. Понеже са икономични за използване, системите Miele спестяват огромни количества ресурси като вода, електричество и обработващи химикали, както и време.

Гамата Miele включва дезинфектиращи миялни, контейнери и колички за миене и стерилизиране, както и широка гама аксесоари.
Miele предлага и различни решения за просто, но надеждно документиране на процесни данни, позволявайки отговарящата на стандартите обработка на инструменти да бъде регистрирана съобразно законовите изисквания.