Таймер

Лесно удобство
Безгрижно готвене: 4-часовият таймер Ви позволява да вършите други неща по време на готвене – чекмеджето Miele Gourmet се изключва автоматично след програмираното време. Това Ви предоставя повече свобода и Ви позволява да се концентрирате върху други неща, докато храната се готви. 
Цифри като пример за предимствата на продукта