Защита на данните

Защита на данните

Политика на поверителност

 

Уважаеми потребители,

Бихме искали да използваме тази възможност да споделим информация с вас относно защитата на данните, свързана с нашите онлайн и мобилни оферти. Те включват:

- Нашият уеб сайт: www.miele.bg

- Нашият онлайн магазин: http://shop.miele.bg

- Нашият портал BlueHorizon

- Нашите умения Алекса

- Както и всички приложения за iOS и Android

Въведение

Ние, Миле България ЕООД регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район р-н Триадица, ул. Бяла черква No 24, представлявано  Даниела Георгиева Миразчиева - Управител  отговарят за обработката на вашите лични данни като потребители на нашите оферти по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Нашите данни за контакт са:

Миле България ЕООД

ул. Бяла черква No 24, София

Телефон  02/ 426 00 89

Електронна поща: info@miele.bg

Ние приемаме и се отнасяме много сериозно към защитата на личната ви информация и личните ви данни. Следователно, ние обработваме вашите лични данни само в съответствие със съдържанието на тази политика за поверителност и GDPR.

Целта на тази Политика за поверителност е да ви информираме кои лични данни обработваме в нашите онлайн и мобилни оферти за вас, с каква цел това се случва и на какво правно основание е разрешена тази обработка.

Служител по защита на данните (DPO)

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на адрес:

datenschutz@miele.de

Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице се счита за идентифицирано пряко или непряко, по-специално посредством идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, изразяващи физическото, физиологичното, генетичното, психическото , икономическата, културна или социална идентичност на това физическо лице. Това включва цялата информация за самоличността ви, като вашето име, вашият имейл адрес или пощенски адрес, вашият клиентски номер и онлайн идентификатори. Информацията, която не може да бъде свързана с вашата самоличност (например броят на онлайн потребителите), от друга страна, не е лична информация.

Можете да използвате нашите онлайн и мобилни оферти, без да разкривате самоличността си и без да предоставяте никакви лични данни. Когато използвате нашия онлайн магазин, порталът BlueHorizon, приложенията и някои услуги на уебсайта на Miele и приложенията, обаче, събират вашата лична информация.

Съхранение на лични данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани от нас на специално защитени сървъри. Те са защитени от технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Достъп до вашите данни е възможен само за няколко упълномощени лица. Те отговарят за техническата, търговската или редакторската поддръжка на сървърите.

Вашите лични данни са криптирани и предоставени по Интернет. Използваме SSL криптиране (Secure Socket Layer) за предаване на данни.

Правно основание за обработката на данни

Доколкото получаваме съгласие за обработката на вашите лични данни, чл. 6, параграф 1, буква „а“  от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Доколкото вашите лични данни се обработват, защото това е необходимо за изпълнение на договор или в контекста на договорна връзка с вас, чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Доколкото обработваме вашите лични данни, за да изпълним законово задължение, чл. 6, параграф 1, буква „в“ от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Като правно основание за обработката на данните, чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR се прилага, ако обработването на вашите лични данни е необходимо за защита на законните интереси на нашата компания или на трета страна и вашите интереси, основни права и основни свободи не изискват защитата на вашите лични данни.

Като част от тази Политика за поверителност винаги ще посочваме правното основание, на което основаваме обработването на вашите лични данни.

Унищожаване на данни и продължителност на съхранение

Винаги изтриваме или блокираме вашите лични данни, когато целта на съхранението е пропусната. Тя обаче може да бъде съхранявана и ако това е предвидено в законовите изисквания, които сме принудени да спазваме, например по отношение на законоустановените задължения за задържане и документиране. В такъв случай ще изтрием или блокираме вашите лични данни след края на съответните изисквания.

Обработка на данни с общо ползване на нашите оферти

Информация за използването и комуникационното устройство, което използвате

Всеки път, когато влизате в нашите онлайн и мобилни оферти, събираме следната информация за устройството, което използвате: IP адреса, заявката от вашия браузър и датата и часа на тази заявка. Освен това състоянието и количеството прехвърлени данни се записват като част от това искане. Също така събираме информация за продукти и версии за използвания браузър и операционната система на устройството, както и за доставчика на интернет услуги. Продължаваме да проследяваме кой уеб сайт е осъществил достъп до услугата.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR.

Ние обработваме тези данни, така че съдържанието, например уебсайтът, да може да се показва на вашето устройство. В допълнение, използваме данните за функционирането на онлайн и мобилните услуги и откриваме и премахваме грешки, определяме използването на онлайн и мобилните услуги и правим корекции или подобрения.

Същевременно тези цели оправдават законния интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „е“  от Общ регламент за защита на данните (GDPR).

IP адресът на устройството ви ще се съхранява само за времето на използване на онлайн или мобилното предложение, след което ще бъде изтрит или съкратен. Данните се съхраняват за ограничен период от време.

Използване на "бисквитки"

Използваме "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и съхраняват определени настройки и данни за споделяне с нас онлайн за вашия браузър. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратен файлът с "бисквитки", както и информация за възрастта на "бисквитката" и буквено-цифров идентификатор. В зависимост от съдържанието и продължителността на съхранение има различни видове "бисквитки". Повечето от бисквитките, които използваме, са т.нар. "Бисквитки на сесия", които се изтриват, когато приключите сесията на браузъра си. Освен това има някои "бисквитки" с продължителност, с които можем да ви разпознаем като посетител. Много бисквитки идват директно от нас, освен това съхраняването и оценката на отделни "бисквитки" идват от доставчиците на услуги (т.нар. "бисквитки от трети страни").

Ние предварително уведомяваме за използването на "бисквитки" със съответната бележка на банер.

Някои "бисквитки" са технически необходими, за да можете да използвате нашите онлайн и мобилни услуги. Тези "бисквитки" ни позволяват да събираме и съхраняваме следните данни:

- Езикови настройки

- Настройки за търсене

- Съдържание на онлайн формуляр

- Информация за идентифициране или удостоверяване на потребителя

- Продукти в пазарската кошница

- Продукти върху бележника

- Продукти от консултанта по покупки

Освен това на нашия уебсайт използваме "бисквитки", които позволяват анализ на поведението на вашите потребители, т.нар. "бисквитки" за анализ. Тези "бисквитки" ни позволяват да събираме и съхраняваме следните данни:

- Честота на изгледите на страниците

- Търси

- Използване на функциите на интернет страницата

Данните ви, събрани чрез "бисквитки", се псевдонимизират, така че данните да не могат да се сравняват със съответния потребител.

Правното основание за обработката на данни чрез "бисквитки" е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR.

"Бисквитките" ни позволяват да разпознаем компютъра си и да направим каквито и да е предварителни настройки веднага. „Бисквитките“ ни помагат да подобрим онлайн офертата и да ви предложим по-добра и по-лесна за ползване услуга. Използването на "бисквитки" е необходимо, за да се улесни използването на нашите онлайн оферти. Някои функции могат да се предлагат само чрез използването на "бисквитки". Това се отнася за търсенето, онлайн формулярите, клиентската сметка, пазарската кошница и бележника.

Използваме "бисквитки" за анализ, за ​​да подобрим и оптимизираме качеството на нашите онлайн оферти и тяхното съдържание.

Същевременно тези цели оправдават законния интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „е“ Общ регламент за защита на данните (GDPR).

Технически необходими „бисквитки“, които използваме, са така наречените "бисквитки за сесия", които автоматично се изтриват след края на сесията на браузъра. Останалите "бисквитки" се съхраняват на компютъра ви. Можете да изтриете тези запазени "бисквитки" сами по всяко време. Повечето браузъри също така са настроени да приемат автоматично „бисквитки“. Можете обаче да деактивирате съхранението на "бисквитките" или да настроите браузъра си да ви известява, когато се изпращат "бисквитките". Моля, обърнете внимание, че може да сте ограничени или да не можете да използвате нашата онлайн услуга, ако откажете да приемате „бисквитки“.

За да анализираме поведението на потребителите за горепосочените цели, използваме следните програми, които на свой ред използват "бисквитките", както е обяснено. Запазените данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за упоменатите цели.

Google Анализ

Използваме Google Анализ за статистически анализ. Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Анализ използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимността е активирана на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително в рамките на страните-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайт други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. IP адресът, предоставен от Google Анализ като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките", като използвате съответната настройка в софтуера на браузъра си; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от "бисквитката", свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър достъпен под следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

За повече информация вижте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de или http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google Анализ и поверителността ). Посочваме, че на нашия уеб сайт Google Анализ бе разширен под кода "anonymizeIp ();" за да анонимизира IP адресите, като последният октет се изтрива.

Повторно насочване и ремаркетинг (Retargeting and Remarketing)

Повторното насочване или ремаркетингът се отнася за технологии, в които на потребителите, които преди са посетили определен уебсайт, се показва подходяща реклама дори след напускане на този уебсайт. За целта е необходимо да се признават потребителите на интернет извън собствения им уеб сайт, като за целта се използват "бисквитките" на съответните доставчици на услуги. Освен това се разглежда предишното поведение при употреба. Например, ако даден потребител разглежда определени продукти, те могат по-късно да покажат тези или подобни продукти като реклами на други уебсайтове. Това е персонализирана реклама, която е адаптирана към нуждите на всеки потребител. Не е необходимо тази персонализирана реклама да бъде идентифицирана извън разпознаването на потребителя. Следователно данните, използвани за пренасочването или ремаркетинга, няма да бъдат обединени с други данни.

Използваме такива технологии за показване на реклами в интернет. Ние използваме доставчици на трети страни, за да ги показваме. Използваме, наред с други неща, оферти от Google, което позволява автоматично показване на интересни продукти за интернет потребителя. Тази функция се изпълнява от "бисквитки". За повече информация относно тази технология вижте Политиката за поверителност на Google на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=de: Инсталирането на "бисквитки" за ремаркетинг в Google и проследяване на реализациите в Google AdWords може да бъде предотвратено чрез задаване на съответния браузър чрез достъп до уеб сайта http://www.google.com/policies/privacy/ads/ и промяна на съответната настройка.

Сайтът използва маркери за Retregeting Google, Appnexus и Performance за популяризиране на продуктите на Miele. Рекламните JavaScript кодове за препращане, внедрени в този уебсайт, съхраняват "бисквитка" на компютъра на потребителя с цел повторно насочване. На по-късна дата на потребителя ще бъдат предоставени банери или текстови реклами на Miele, при условие, че потребителят действа на уебсайтове в мрежата за търсене на Google, както и на профилите на Google за дисплейната мрежа, Appnexus и ефективността. Всички данни се записват анонимно, така че не е възможно да се правят изводи за конкретни лица. Потребителите могат да се откажат от функцията за пренасочване, като променят показанията на маркерите за ремаркетинг на Google или деактивират повторното насочване. Алтернативно, потребителите могат да деактивират използването на "бисквитки" на трети страни, като използват страницата за отказване или обекта на инициативата за мрежова реклама за всяка мрежа поотделно.

Регистрация

Можете да се регистрирате като потребител в нашите онлайн и мобилни оферти. За да направите това, трябва да въведете заявените данни, например име, адрес и електронен адрес. Също така записваме датата и часа на регистрация и IP адреса. Като част от процеса на регистрация получаваме вашето съгласие относно използването на данните.

Правното основание за обработка на данните за регистрация е чл. 6, параграф 1, буква „a“ от GDPR. Доколкото се регистрирате за изпълнението или възникването на договор с нас, правното основание за обработката на данните е допълнително чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

Регистрацията се изисква да изпълни или да започне договор с нас за определени услуги.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Обработка на поръчки за поръчки чрез нашия онлайн магазин

Използваме вашите лични данни за поръчки само в нашата компания и свързаните дружества, както и в компанията за обработка на поръчки.

За обработката на поръчки работим заедно с различни компании, които отговарят за обработката на плащанията и логистиката. Ние гарантираме, че нашите партньори спазват правилата за защита на данните. Това означава, че предаваме вашите данни (име и адрес) на съответната транспортна фирма, която след това доставя поръчаните продукти на вас.

Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Обработката на вашите лични данни е необходима за изпълнение на договора с вас.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Обработка на плащания за поръчки, PayPal, Sofortüberweisung

В зависимост от избрания начин на плащане, обработката на плащания за поръчки може да се осъществи чрез участието на доставчик на услуги.

При плащане с кредитна карта вашите необходими данни като име, адрес и данни за покупката ще бъдат препратени до съответната компания за кредитни карти.

Ако плащате чрез PayPal, ще бъдете пренасочени към уебсайта на PayPal чрез връзка. Вашите лични данни ще бъдат обработени. Тези данни се отнасят до вашето име, адрес, имейл адрес, телефонни номера и информация за кредитна карта или карта. Моля, вижте Общите условия, Условията за ползване и Политиката за поверителност на PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург на интернет страницата: www.paypal.com.

Ако плащате от Sofortüberweisung, ще бъдете изпратени на уебсайта на Sofortüberweisung, услуга на Sofort GmbH, Theresienhöhe 12 в 80339 Мюнхен, която е част от Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция. Вашите лични данни ще бъдат обработени. Тези данни се отнасят до вашето име, адрес, имейл адрес, телефонни номера и информация за кредитна карта или карта. Моля, направете справка с Общите условия, Условията за ползване и Политиката за поверителност на Klarna, които можете да намерите на: https://www.klarna.com.

Правното основание за обработката на плащанията е чл. 6 (1), б. „б“ от GDPR. Обработката на вашите лични данни е необходима за изпълнение на договора с вас.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Допълнителна обработка на данните чрез приложенията, предлагани от Miele

При използване на приложенията се обработват следните данни:

• Регистрационни данни

• Клиентски номер, профил на Miele

• Сериен номер на устройството (устройствата)

Функционални характеристики на устройствата, основни данни на устройството

• Данни за използването на устройството

• Данни за състоянието на устройството

• Данни за използването на приложения

• Лични данни за телекомуникациите

Miele @ app за мобилни устройства, са необходими определени системни разрешения. В началото на използването на приложението и / или само когато използвате съответната функция, ще бъдете помолени да предоставите съответните разрешения. Моля, обърнете внимание, че е необходим правилният достъп до вашето мобилно устройство (смартфон или таблет) и достъп до вашата лична информация.

Мобилното приложение Miele @ е налично в така наречените магазини за приложения (Google Play Магазин и Apple App Store), експлоатирани от трети страни. Изтеглянето на приложението обикновено изисква предварителна регистрация в съответния магазин за приложения. Нямаме влияние върху събраните, обработени и използвани лични данни в този контекст. Отговорният орган в този контекст е операторът на съответното App Store.

 Правното основание за обработката на данните е съгласието, изисквано съгласно член 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR и член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Освен това данните за използването на устройствата ще бъдат оценени анонимно, така че нашите продукти и приложението да могат оптимално да бъдат оптимизирани. Правното основание за това е член 6 (1) (f) от GDPR, оптимизирането на продукта и услугата оправдава нашия легитимен интерес.

Ние обработваме данните за следните цели:

• Да подобрим предлаганите от нас продукти и услуги (например програми и други функции на домакинските уреди и приложението)

• Да се ​​свържем с Вас с цел целенасочени оферти на услуги и продукти, съобразени с вашите нужди

• За елиминиране или предотвратяване на неизправности

• Да осигури и подобри използваемостта на приложението

• Да предоставя услуги, предоставяни от приложението

Това е необходимо за изпълнението на съответната цел.

 

Допълнителна обработка на данни при използване на BlueHorizon

Като част от изпълнението на лизинговия договор обработваме следните лични данни чрез портала Blue Horizon:

• име

• Адрес

• имейл адрес

• IP адрес

• Номер на клиента

• Сериен номер на устройството (устройствата)

• Функционални характеристики на устройствата (устройствата)

• Данни за използването на устройството (устройствата)

Данните се обработват с цел изпълнение на договора за наем "BlueHorizon". Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Ние съчетаваме основните данни на потребителите, познати от вас (име и фамилия, адрес, електронна поща) с основните данни присъства на устройството (например сериен номер на устройството), за да се разпредели ползването на устройството в профила си в рамките на договор за наем. Ние особено се нуждаем от данни за използване на устройство (например основните настройки, избор на програма, за настройка на програмата, за използване програма) за изчисляване на наема и по време на следващата доставка на перални.

Освен това, порталът и продуктът BlueHorizon могат да бъдат оптимизирани постоянно. Правното основание за това е чл. 6 (1) б. „е“ GDPR и при оптимизиране на услугата оправдава нашия правен интерес.

Данните са достъпни само докато са необходими за изпълнението на договора и за тази цел.

Допълнителна обработка на данните чрез нашата оферта в Alexa Skills

За да се използват уменията на Miele, са необходими следните данни:

• Регистрационни данни

• Клиентски номер на Miele

• Сериен номер на устройството (устройствата)

• Функционални характеристики на устройствата

• Лични данни за телекомуникациите

• Състояние на устройството на домашния уред на Miele

Така Miele използва услугите, предоставяни от Amazon Europe Core S.à.rl, resident at 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, за да събира анонимни потребителски показатели и регистрационните файлове на сървъра за откриване на грешки и подобряване на потребителското преживяване. Това са броят на използваните функции и честотата на използване, както и съобщенията за грешки. Тези данни се оценяват анонимно от Miele. В Политиката за поверителност Amazon.com може да се прочете на следния линк: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

Skill Miele се предлага в Amazon Alexa Skill Store, който се активира чрез Amazon. Активирането на приложенията и общата употреба на Amazon Alexa обикновено изисква регистрация с Amazon. Нямаме влияние върху събраните, обработени и използвани лични данни в тази връзка. В този контекст отговорният орган е "Амазон".

Правното основание за обработката на данните е съгласието, изисквано съгласно член 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR и член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Освен това данните за използването на устройствата ще бъдат оценени анонимно, така че нашите продукти и приложението да могат да бъдат оптимизирани. Правното основание за това е член 6 (1) б. „f“ GDPR, а оптимизирането на продукта и услугата оправдава нашия легитимен интерес.

Ние обработваме данните за следните цели:

• За да се осигури взаимодействието на устройството Miele с устройството Alexa

• Да ви предложим подходящата услуга в уменията Alexa Miele

• Да подобрим предлаганите от нас продукти и услуги (например програми и други функции на домакинските уреди и приложението)

• Да се ​​свържем с Вас с цел целенасочени оферти на услуги и продукти, съобразени с вашите нужди

• Да осигури и подобри лекотата на възможностите на Alexa Miele

• За да се осигури взаимодействието на устройството Miele с устройството Alexa

• Да ви предложим подходящата услуга в възможностите Alexa Miele

Това е необходимо за изпълнението на съответната цел.

Портал на приложението „Свободни работни места“

Можете да кандидатствате за цялата информация и документи там. Можете да използвате онлайн формуляра и да ни изпратите документите за кандидатстване. Използването на портала е доброволно; можете също така да ни изпратите кандидатурата си по други начини, например по електронна поща или по пощата.

След получаване на молбата чрез портала на кандидата вашите документи ще бъдат препратени на отговорните служители по електронен път. Дотолкова, доколкото сте кандидатствали за рекламирано място, документите автоматично ще бъдат изтрити шест месеца след приключване на процедурата за набиране на персонал, при условие че изтриването не противоречи на други законни интереси. Търсенето на законни интереси в този смисъл, например, изисквания за доказателства в Закона за общо равно третиране (GETA). В случай на заявление, без да се прави позоваване на рекламирано положение (нежелано заявление), заявлението ще бъде запазено дотогава, докато има вероятност кандидатурата да е от интерес. По всяко време имате възможност да поискате изтриването на молбата си преди изтичането на предвидените периоди на задържане. В случай на успешно кандидатстване предадените данни ще се съхраняват за целите на трудовото правоотношение в съответствие със законовите изисквания. Във всички останали случаи правното основание за съхраняване на вашите данни за кандидатстване е вашето съгласие в съответствие с. Член 6, параграф 1, буква  „а“ от GDPR.

Комуникация с нас

Можете да се свържете с нас по различни начини, включително чрез формуляра за връзка на нашия уебсайт. Ние също ви информираме редовно с нашия бюлетин по електронна поща.

Newsletter

Когато се регистрирате за нашия бюлетин, вашият имейл адрес ще бъде използван за ваши собствени рекламни цели, докато не се откажете от абонирането. Ще получавате редовна информация по електронна поща по актуални теми, както и по електронна поща по специални причини, например специални промоции. Е-мейлите могат да бъдат персонализирани и персонализирани въз основа на нашата информация за вас.

Ако не сте ни предоставили писмено съгласие, ще използваме така наречената процедура за двойно неучастие за регистрация в нашия бюлетин, т.е. ние ще ви изпратим бюлетин само по електронна поща, ако предварително сте ни потвърдили, че трябва да активираме изпращането на бюлетин. След това ще Ви изпратим уведомително писмо, с което ви молим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин, като кликнете върху връзка в този имейл.

Правното основание за обработката на вашите данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „a“ GDPR, ако сте изрично регистрирани за бюлетина. Съгласно законовите изисквания, може да имате възможност да получавате нашия бюлетин без ваше изрично съгласие или за нас да се свържем с вас по електронната поща, защото сте поръчали стоки или услуги от нас. В този контекст вашият имейл адрес и вие не сте възразили срещу получаването на информация по електронната поща. В този случай законният ни интерес към предаване на директна поща е съгласно чл. 6, параграф 1, буква “f” oт GDPR.

Ако изобщо не искате повече да получавате бюлетини от нас, можете да оттеглите еднократно даденото си съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще или да възразете срещу по-нататъшното получаване на бюлетина, без да се налагат други разходи, освен разходите за пренос според базовите ставки, просто използвайте връзката за прекратяване на абонамента, включена във всеки бюлетин, или изпратете съобщение до нас или нашия служител по защита на данните.

Контакти

Можете да се свържете с нас по телефона чрез нашата гореща линия за клиенти, по електронна поща, по чат или по пощата. Ако искате да използвате една от тези опции за контакт, ние събираме личните данни, които ни предоставяте, чрез избраната опция за контакт. Това може да бъде вашето име, адрес, имейл адрес, номер на клиент и телефонен номер. Можете да решите сами коя информация искате да ни дадете относно опциите за контакт.

Ние обработваме тези данни единствено с цел да можем да отговорим или да обработим Вашето запитване или искане.

Доколкото искате да използвате формуляра за връзка в нашата онлайн оферта, ние събираме личните данни, които предоставяте във формуляра за връзка, по-специално вашето име и имейл адрес. Освен това съхраняваме IP адреса, както и датата и часа на заявката. Ние обработваме данните, предавани чрез формуляра за контакт, само за да можем да отговорим на вашето запитване или запитване.

Правно основание за използването на опции за контакт, отмяна

Правното основание за обработката на данните при използване на предлаганите опции за контакт е Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква „a“ от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. След като материалът е обработен от нас, данните се съхраняват за първи път в случай на запитвания. Изтриването на данните може да бъде поискано по всяко време, в противен случай изтриването се извършва след приключване на въпроса. Ние незабавно ще изтрием данните, ако не сме длъжни да ги съхраняваме поради търговски или данъчни разпоредби.

Социални медии

В нашата онлайн и мобилна оферта ще намерите връзки към социалната мрежа Facebook, както и към нашия канал в YouTube. Връзките са обозначени със съответното лого на доставчика.

Кликването върху връзките отваря съответните социални медии, за които тази Политика за поверителност не се прилага. За подробности относно приложимите разпоредби, моля, направете справка със съответните Политики за поверителност на всеки доставчик. Можете да ги намерите под:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Вашите права

Според GDPR засегнатите лица имат различни права. Ако искате да заявите това или искате да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас по всяко време.

Засегнатите права включват по-специално:

• Право на информация: Съгласно чл. 15 GDPR, можете да поискате потвърждение дали личните данни, отнасящи се до вас, се обработват от нас. Ако такава обработка е налице, можете също да поискате допълнителна информация за обработката от нас.

• Право на поправка: Съгласно чл. 16 GDPR, имате право на поправка и / или допълване, ако обработваните лични данни, отнасящи се до вас, са неточни или непълни.

• Право на ограничаване на обработката: При определени условия можете да поискате, съгласно чл. 18 GDPR да ограничите обработката на личните ви данни.

• Право на анулиране: Съгласно чл. 17 GDPR, вие също имате право при определени обстоятелства да изискате изтриването на вашите лични данни, съхранени за вас.

• Право на преносимост на данните: Съгласно чл. 20 GDPR, вие също имате право при определени условия да получите предоставените от вас лични данни в структуриран, общ и машинно четен формат и да ги предавате без никакви пречки от нас на друго отговорно лице.

Ако вашите лични данни се основават на законни интереси и се обработват в съответствие с чл. 6 (1) (1), б. „е“ GDPR, имате право да подадете възражение срещу обработването на личните ви данни в съответствие с чл. 21 GDPR, ако има причини за това, произтичащи от конкретната ви ситуация.

 Жалби

Ако смятате, че обработката на личните ви данни от нас не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност или приложимата Политика за поверителност, можете да подадете жалба до нашия служител по защита на данните. След това служителят по защита на данните ще проучи въпроса и ще Ви информира за резултата от теста. Освен това имате право на обжалване пред надзорен орган.

Допълнителна информация

Предаване на данни на трети страни

По принцип ние не предаваме лични данни на трети страни извън целите, обяснени в настоящата Политика за поверителност. Въпреки това, доколкото сме длъжни по закон или по съдебен ред, ние ще предадем вашите данни на органите, които имат право да получават информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата онлайн оферта съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки обикновено са маркирани като такива. Нямаме влияние върху степента, до която свързаните уебсайтове отговарят на приложимите разпоредби за защита на данните. Ето защо, Ви препоръчваме да се информирате и за съответните Политики за поверителност на други уебсайтове.

Промени в тези правила за поверителност

Състоянието на Политиката за поверителност е посочено от датата (по-долу). Ние си запазваме правото да променим тази Политика за поверителност по всяко време с бъдещ ефект. Текущата версия се предлага директно от онлайн офертата. Моля, потърсете редовно онлайн офертата и научете за настоящата Политика за поверителност.

Състояние на тези правила за поверителност: май 2018 г.

[Допълнителни текстови модули, ако се използва инструмент]

Adform

За да подобрим комфорта и качеството на услугите си, използваме технологията за проследяване на реализациите и технологията за пренасочване, както услуги, предлагани от Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Дания.

Нашите онлайн оферти използват adform tracking. Временната "бисквитка" за проследяване на реализациите се задава, когато потребителят се свърже с реклама в Adform.

Потребителите, които не желаят да участват в проследяването, могат да деактивират "бисквитката" от Adform чрез своя интернет браузър или обект към събирането и съхранението на данни по всяко време за бъдещето тук (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/ ). "Бисквитките", съхранени на вашия компютър, могат да бъдат изтрити в браузъра ви или да бъдат изтрити чрез изтриване на временни интернет страници.

Нашите онлайн оферти използват технологията Adform retargeting. Това прави възможно насочването на онези интернет потребители, които вече са проявили интерес към нашия уебсайт и нашите продукти, на уебсайтове на нашите партньори. Вмъкването на рекламния материал се извършва по време на пренасочване на базата на анализ на базата на бисквитки от предишното поведение на потребителя. Това е временна "бисквитка", която изтича след 60 дни. Ако не искате рекламирането въз основа на интереси да се показва от Adform, можете да се откажете от събирането и съхраняването на данни за бъдещето тук (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/) по всяко време. За повече информация относно Политиката за поверителност на Adform вижте: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Amazon Pixel Conversion Pixel и Amazon Remarketing Pixel

Нашите онлайн оферти използват Amazon Web Analytics услуги Amazon Conversion Pixel и Amazon Remarketing Pixel функции. Доставчикът, съответно, е Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Съединени щати. Пикселът за конвертиране в Amazon и пикселът за ремаркетинг на Amazon също използват "бисквитки", които се съхраняват на компютъра ви, което ни позволява да анализираме използването на уебсайта от вас, както и персонализираната реклама.

Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките", като използвате съответната настройка в софтуера на браузъра си; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Можете също така да предотвратите събирането от Amazon на данните, генерирани от "бисквитката", свързани с използването на уебсайта, както и обработката на такива данни от Amazon, като кликнете върху тази връзка и изберете настройката "Не персонализирайте рекламите от Amazon for този интернет браузър ": https://www.amazon.de/adprefs. Друга възможност е да изберете подходящите настройки на адрес http://www.youronlinechoices.com/en. В браузъра Ви ще бъде зададена "бисквитка" за отказване, която ще предотврати бъдещата събиране на данните ви от Amazon Pixels, когато посещавате нашия уебсайт. Това противопоставяне е валидно, докато не изтриете "бисквитката" за отказване.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, като подобряването на комфорта и качеството на нашите услуги оправдава нашия законно изразен интерес.

Потребителска аудитория във Facebook

Нашите онлайн оферти използват функцията за ремаркетинг на клиент на Facebook "Custom Audiences" ("Facebook"). Това позволява на потребителите на уебсайта да се показват реклами въз основа на интереси ("Реклами в Facebook") като част от посещението им в социалната мрежа Facebook или други уебсайтове, които също използват този процес. Интересуваме се да ви показваме реклами, които ви интересуват, за да ви направим нашите онлайн предложения по-интересни за вас. Правното основание за обработката на вашите данни е чл. 6 (1) (1), ос. е) GDPR.

Поради използваните маркетингови инструменти вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Facebook. Нямаме влияние върху степента и по-нататъшното използване на данните, събрани чрез използването на този инструмент от Фейсбук и затова Ви информираме, че според нашите знания: Чрез интегрирането на персонализираната аудитория Facebook получава информацията, до която сте посетили съответния уебсайт на нашите онлайн услуги или сте кликнали върху реклама от нас. Ако сте регистрирани в услуга на Facebook, Facebook може да определи посещението в профила ви. Дори и да не сте регистрирани във Facebook или да не сте влезли в профила си, има вероятност доставчикът да разбере и съхрани вашия IP адрес и други идентифициращи функции.

Деактивирането на функцията "Потребителски аудитории във Facebook" е достъпна за входни потребители на адрес https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

За повече информация относно обработката на данни чрез Facebook, моля, посетете https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Приставки за социални медии

Нашите онлайн оферти използват приставката за социални медии на социалната мрежа Facebook. Facebook ще бъде достъпен на www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Пало Алто, CA 94304, САЩ и на www.facebook.de, управлявана от Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay , Дъблин 2, Ирландия ("Facebook").

Общ преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins; Можете да намерите допълнителна информация за Политиката за поверителност на Facebook на следния линк: www.facebook.com/policy.php

Facebook може да получи информацията, до която сте осъществили достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн услуга и евентуално да взаимодействаме с приложението. С активирането на приставката вашите лични данни ще бъдат запазени и изпратени на Facebook в САЩ.

Нямаме влияние върху събраните данни и операции по обработка на данни, нито знаем пълната степен на събиране на данни, целта на обработката или периодите на задържане. Също така нямаме информация как да изтрием данните, събрани от Facebook.

Facebook съхранява събраните данни за вас като потребителски профили и ги използва за целите на реклама, проучване на пазара и / или дизайн на уебсайта. Такава оценка се извършва по-специално (и за потребители, които не са влезли в системата), за представяне на реклами, основаващи се на нуждите, и за информиране на други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу формирането на тези потребителски профили, при което трябва да упражнявате това право върху Facebook.

Чрез приставките ви предлагаме възможността да взаимодействате със социалните мрежи и другите потребители, за да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за вас като потребител. Правното основание за използването на приставките е чл. 6 (1) (1), е GDPR.

Можете напълно да предотвратите зареждането на приставки чрез добавки за браузъра си, т.нар. Блокери на скриптове.

AppNexus

Нашите онлайн услуги използват AppNexus, услуга, предоставена от AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4 етаж, Ню Йорк, Ню Йорк - 10010, САЩ. Наред с други неща, AppNexus използва "бисквитки", които се съхраняват на компютъра ви, което позволява анализ на използването на сайта и брои пиксели. В контекста на данните за използването, по-специално на IP адреса и потребителските дейности, те могат да се предават на сървър на компанията AppNexus Inc. и да се съхраняват там. AppNexus Inc. може да прехвърли тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или дотолкова, доколкото се извършва обработката на тези данни от трети страни. Можете да предотвратите събирането и прехвърлянето на лични данни (по-специално вашият IP адрес) и обработката на тези данни, като деактивирате изпълнението на JavaScript в браузъра си или инсталирате инструмент като "NoScript". За повече информация вижте Правилата за поверителност на AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Можете да се откажете и от AppNexus на следния адрес: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Кликнете два пъти (Doubleclick)

Нашите онлайн оферти използват Google Ireland Limited (www.doubleclick.com) от Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4 Ирландия ("Google"), която използва технологията за показване на реклами, които са от значение за вас. Ако не искате да продължите да събирате анонимни данни от Doubleclick, можете да се откажете от тях тук: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

Тази "бисквитка" за отказване изтрива предварително запаметената информация и предотвратява събирането на допълнителна информация.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

 

Quisma

Нашите онлайн оферти използват услугите на Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Мюнхен, Германия. Quizma Tracking Pixel събира псевдонимизирана информация за историята на посещенията на потребителите, за да разбере действията на потребителите. Генерираните бисквитки съхраняват изключително псевдонимна информация под произволно генериран потребителски идентификатор (псевдоним). За да се определи груба геопозиция, IP адресът на потребителя се анализира за кратко време. Този IP адрес е напълно анонимни след завършване на анализа чрез съкращаване, съобразено с неприкосновеността на личния живот. Невъзможно е по всяко време да е налице конкретно съвпадение с лица или точен адрес. По всяко време можете да оспорите настройката на "бисквитката" и по този начин да проследявате технологията Quisma, като изтеглите и инсталирате бисквитката за отказване (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Допълнителна информация може да намерите в Декларацията за поверителност на Quisma (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Data security

Бисквитки

Политика за бисквитки

Miele ["МИЛЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, р-н Триадица, ул. Бяла черква № 24, email: info@miele.bg, централен офис: 02/ 426 00 89, национален телефонен номер: 0700 20 602] използва т.нар. бисквитки на своя уебсайт. В настоящата политика ние предоставяме подробна информация относно това какви видове бисквитки използва Miele, какви данни се обработват чрез бисквитките, времетраене на бисквитките, както и какви са Вашите права по отношение на бисквитките. За повече информация във връзка с обработването на лични данни от Miele, както и Вашите права като субект на данни, моля вижте нашата Политика за защита на данните. Вашите текущи настройки по отношение на бисквитките, които изискват съгласие:

Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си.

1. Общи обяснения

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър или крайно устройство, когато използвате нашите уебсайтове. Когато посетите уебсайта на Miele, бисквитка може да се съхрани във Вашата система. Тя съдържа определена поредица от знаци, които могат да бъдат използвани за идентифициране на Вашия браузър при следващо посещение на уебсайта. Съществуват два основни вида бисквитки:

 

 • Временни бисквитки: Тези бисквитки, наричани също сесийни бисквитки, биват временно съхранявани на Вашия компютър или крайно устройство по време на посещението Ви на нашия уебсайт и след това биват изтривани.
 • Постоянни бисквитки: Tези бисквитки остават на Вашия компютър за по-дълъг период от време.

По принцип Miele използва различни интернет технологии (напр. бисквитки, Java-Script), с цел улесняване на използването на интернет приложенията на Miele и тяхното оптимизиране. Това включва следното:

 • за да Ви идентифицираме при влизането Ви в нашия онлайн магазин и да осигурим, че се спазват действащите стандарти за сигурност, оптимизирани за Вас.
 • за да ни помогне да запомним продуктите, които сте добавили в количката или бележника си за пазаруване.
 • за да ни покаже броя на продуктите, които сте добавили в количката или бележника си за пазаруване на нашия уебсайт.
 • за да ни напомня за избрания от Вас език по време на сесията, така че да можете по-лесно да навигирате в нашите страници.
 • за да анализираме данни, като например оценка на броя на посетителите на нашия уебсайт или най-често посещаваните уебсайтове. Ние използваме резултатите от анализа с цел оптимизиране на нашия уебсайт.

Като промените настройките за бисквитките във своя интернет браузър, Вие можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Имате право по всяко време да изтриете вече съхранени бисквитки. Допълнителна информация за конкретен браузър относно начина за изтриване на бисквитки можете да откриете тук:

Моля, имайте предвид, че деактивирането на бисквитки може да Ви попречи да използвате всички функции на уебсайта. Менюто на повечето браузъри съдържа опции за настройки на използването на бисквитки. Обикновено всеки браузър има следните опции за настройки:

 • Преглед на бисквитки,
 • Разрешаване на бисквитки,
 • Деактивиране на всички или определени бисквитки,
 • Деактивиране на всички бисквитки при затваряне на браузъра,
 • Блокиране на бисквитки,
 • Уведомяване кога бисквитка ще бъде поставена,
 • Възражение срещу проследяващ уеб анализ (отказ).

Когато посещавате нашия уебсайт, банер Ви информира относно използването на бисквитки и иска Вашето съгласие за бисквитки, при които такова се изисква. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си с бъдещ ефект, което е подробно обяснено в тази Политика за бисквитки.

2. Технически необходими бисквитки (есенциални бисквитки)

Есенциалните бисквитки са необходими за навигирането в уебсайтовете и за използването на техните функции, като например достъп до частта, свързана с регистрацията в уебсайта или използването на нашия инструмент за чат. Без тези бисквитки използването на определени функции на уебсайта е невъзможно.

Правното основание за обработването на лични данни чрез използване на технически необходими бисквитки е законен интерес съгласно Член 6 (1) (д) от ОРЗД. Законният интерес е, че такова обработване е необходимо за навигирането в уебсайтовете и за използването на техните функции. Данните, събирани чрез технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

Есенциалните бисквитки не могат да бъдат деактивирани. Есенциалните бисквитки, които използваме, в повечето случаи са така наречените сесийни бисквитки, които обикновено се изтриват автоматично след приключване на сесията на браузъра.

Някои есенциални бисквитки се предоставят и/или се достъпват от трети страни. Повече информация относно третите страни и техните инструменти, за които използваме есенциални бисквитки, е посочена по-долу.

2.1 Google

На нашия уебсайт използваме различни есенциални бисквитки, предоставени и/или използвани от Google Ireland Limited („Google“), дружество, учредено и съществуващо съгласно ирландското законодателство (регистрационен номер: 368047) със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). Допълнителна информация за тези услуги на Google можете да намерите по-долу и на https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en

Мениджър на маркери на Google (Google Tag Manager)

Google Tag Manager e система за управление на маркерите (TMS), която позволява на уебсайтовете бързо и лесно да актуализират своите измервателни кодове и свързани фрагменти от кодове, известни под общото наименование маркери (tags), в уебсайтовете или мобилните си приложения. След като към проекта бъде добавен краткият фрагмент от код на Мениджъра на маркери, уебсайтът може лесно и безопасно да внедрява през уеб базиран потребителски интерфейс конфигурации от маркери за анализ и измерване.

Допълнителна информация за Google Tag Manager може да бъде намерена тук .

2.2 Допълнителна информация

Допълнителна информация за всяка отделна есенциална бисквитка, използвана от нас, можете да откриете в таблицата по-долу:

Наименование

Трета страна

Цел

Период на задържане

 

NID

 

 


Google

 

 

 

Google Tag Manager

 

 

6 месеца

gtm_auth

 


Сесия

 

gtm_debug

gtm_preview

 

3. Аналитични бисквитки

Освен това на нашия уебсайт ние използваме бисквитки, които ни позволяват да анализираме Вашето поведение при използване (т.нар. аналитични бисквитки). С помощта на тези бисквитки ние събираме и съхраняваме следните данни:

 • Честота на посещенията на страницата
 • Ключови думи за търсене
 • Използване на функциите на уебсайта

Вашите данни, събирани посредством бисквитките, подлежат на псевдонимизация, така че тези данни да не могат за бъдат повече свързани със съответния потребител без да е необходимо използването на допълнителни данни.

Такова обработване ни дава възможност да подобряваме качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Правното основание за това обработване на данни е съгласие в съответствие с член 6 (1) (a) от ОРЗД. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си с бъдещ ефект, като управлявате настройките си в самото начало на тази Политика.

Някои аналитични бисквитки се предоставят и/или се достъпват от трети страни. Повече информация относно третите страни и техните инструменти, за които използваме аналитични бисквитки, е посочена по-долу.

3.1 Google

На нашия уебсайт използваме различни аналитични бисквитки, предоставени и/или използвани от Google Ireland Limited („Google“), дружество, учредено и съществуващо съгласно ирландското законодателство (регистрационен номер: 368047) със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия („Google“). Допълнителна информация за тези услуги на Google можете да намерите по-долу и на https://www.google.com/privacy/ads/.http.

Google Анализ (Google Analytics)

Нашият сайт използва Google Analytics за разработване и подобряване на уебсайта в съответствие с търсенето. Google Analytics използва така наречените бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство и които позволяват анализ на използването на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. На този уебсайт ние използваме разширението за анонимизиране на IP адреси (т.нар. маскиране на IP (IP masking)), т.е. Google съкращава Вашия IP адрес на територията на държавите членки на Европейския съюз или на други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде прехвърлен и съхранен в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес бива прехвърлян на сървър на Google в САЩ и в последствие съкратен там.

От името на управляващия този уебсайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за изготвяне на отчети за дейностите на уебсайта, както и за предоставяне на допълнителни услуги на управляващия уебсайта във връзка с използването на уебсайта и Интернет.

Ако имате Google акаунт и сте се съгласили с персонализирането на рекламите („Персонализиране на рекламите“), то услугите на Google включват също така доклади за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети чрез няколко устройства (cross-device reports)), демографски данни и интереси на нашите потребители, както и функции за предоставяне на онлайн реклама чрез няколко устройства. В този случай правното основание за обработването на данни е Вашето съгласие, предоставено на Google (Член 6 (1) (а) от ОРЗД).

Можете да възразите срещу събирането или оценката на Вашите данни от Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, достъпна на следния адрес: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, идентификатори на потребители или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 14 месеца.

За по-подробна информация относно условията за използване на Google Analytics, моля отидете на https://www.google.com/analytics/terms/.

3.2 Допълнителна информация

Можете да деактивирате аналитичните бисквитки. Повече информация относно отделните аналитични бисквитки, използвани от нас, можете да откриете в таблицата по-долу:

Наименование

Трета страна

Цел

Период на задържане

 

_ga

 

 

 

 

Google

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Анализ

(Google Analytics)
 

 

2 години

_gid

 

24 часа

 

_gat

1 минута

 

 

AMP_Token

 

30 секунди до 1 година

 

 

_gac_UA-82815147-1

90 дни