Отлично качество на Miele за дълъг срок на експл.

В допълнение към резултатите от почистване и подсушаване, звуковите стойности и стойностите за потребление за всяка програма са измерени в тест за производителност спрямо високите изисквания за качество на Miele.
Тест за зареждане на кошница
За да създадете реалистични условия на теста, кошниците са много натоварени: 3 kg в поставката за прибори, 10 kg в горната кошница и 20 kg в долната кошница. При тези екстремни натоварвания кошниците автоматично се изваждат и прибират 100 000 пъти.
Тест за издръжливост на вратата
През дългия срок на експлоатация на един уред, вратата на съдомиялната е подложена на значително напрежение. Тест за издръжливост изпитва това напрежение: с помощта на специално устройство вратата на съдомиялната се отваря и затваря автоматично 100 000 пъти.
Тестът за удар за кошницата за прибори
Тестът за удар позволява на Miele да се увери, че кошницата за прибори може да издържи на напрежението на ежедневната употреба. Кошницата за прибори се зарежда с тестови прибори (14 комплекта прибори от 4 части всеки) и се пуска върху твърда повърхност от височина от един метър.
Цифри като пример за предимствата на продукта