Енергоспестяване

Опцията за запазване на ресурси
Тази опция дава възможност за допълнително намаляване на консумацията на електроенергия, като регулира температурата и часовете за включване.
Цифри като пример за предимствата на продукта