Гаранция за защита от протичане*

Exclusive to Miele
Застраховани срещу повреда от вода*
Функция, на която можете да разчитате: С цел предпазване от щети от наводнения* всички съдомиялни Miele са снабдени със защита от протичане. В случай на несработване на тази система, което ще доведе до щети в дома Ви, Вие ще бъдете компенсирани за всякакви сходни щети – за период от 20 г.. Ние поемаме разходите за всякакви имуществени щети според условията на защитата от протичане. Важно е монтажът да е извършен правилно от квалифициран монтажник.
За подробна информация вижте нашите условия на гаранцията за защита от протичане. Цифри като пример за предимствата на продукта