Всички предимства на продукта набързо

Перални
Предимства на продукта

Гаранция за защита от протичане*

Wasserschutz – garantiert!*
Miele осигурява защита на Вашия дом за всички системи за защита от протичане Miele – за уреди, които са изпитани, сякаш са използвани 20 години. Ако претърпите материални щети вследствие от дефект в защитата от протичане, имате гаранция за безопасност*. По смисъла на гаранцията за защитата от протичане Miele ще поеме разходите за материални щети, причинени от дефект в тази система, при условие че уредът е бил инсталиран професионално.
За подробна информация вижте нашите условия на гаранцията за защита от протичане в брошурата за гаранцията.Отговорността по закона за отговорността за продукта остава непроменена. Цифри като пример за предимствата на продукта