Всички предимства на продукта набързо

Перални
Предимства на продукта

Доказана хигиена 

Бактериите нямат никакъв шанс
С Miele прането Ви е не само чисто – то е хигиенично чисто: Повече от 99,99 % от бактериите E. coli и S. aureus се отстраняват надеждно с програмата “Минимално гладене 40 °C” с допълнителната опция AllergoWash и с програмата “Хигиена на памука 60 °C” (ако е налична за Вашия модел). Както е потвърдено от Университета по приложни науки Рейн-Ваал.* 
Тестван и потвърден от Университета за приложни науки Rhine-Waal. Отнася се за всички модели в програмата за минимална температура за гладене 40 °C с екстрата AllergoWash и – ако е налична за модела – в хигиенна програма за памук 60 °C. Описание на съответната методология може да се намери на следната връзка: http://www.miele.com/media/ex/com/Testkriterien_Hygiene-Siegel.pdf Цифри като пример за предимствата на продукта