Ако ютията или накрайникът за пара не се използват известно време, целият уред се изключва автоматично. Няма нужда да се притеснявате, ако сте забравили да изключите ютията.
Цифри като пример за предимствата на продукта