Всички предимства на продукта набързо

Аспиратори за вграждане в плот
Предимства на продукта

Con@ctivity

Exclusive to Miele
Автоматика за умно управление на вентилатора
Оптимално отвеждане на изпаренията и миризмите от кухнята и същевременно пестене на енергия: аспираторът Miele, снабден с функцията Con@ctivity 2.0, прави това автоматично. Функцията Con@ctivity 2.0 на Miele дава възможност за комуникация между аспиратора и плота за вграждане. Con@ctivity 2.0 събира данни от плота за вграждане и ги предава на управлението на аспиратора. Аспираторът Miele използва тези данни за автоматичен избор на настройките на вентилатора, за да осигурява оптимален микроклимат в помещението през цялото време. За да можете да се съсредоточите изцяло върху готвенето. Дори не е необходимо да помните, че трябва да изключите уреда. Чрез автоматичното управление на работата аспираторът се изключва автоматично, когато приключите с готвенето, за да не използвате повече енергия от необходимото. Възможно е също ръчно управление.
Монтирано фабрично
Комуникацията между плота за вграждане и аспиратора се осъществява чрез радиовръзка. Модулът за радиовръзка се инсталира в аспиратора фабрично, а необходимата безжична флашка за плота за вграждане Miele се доставя заедно с аспиратора.
Цифри като пример за предимствата на продукта