Всички предимства на продукта набързо

Аспиратори за вграждане в плот
Предимства на продукта

Con@ctivity

Exclusive to Miele
Автом. работа за интел. управление на вентилатора
Функцията Con@ctivity дава възможност за комуникация м/у аспиратора и плота: избраните настройки за готварския плот се предават на органите за управление на аспиратора. След това аспираторът Miele използва данните за авт. избор на правилните настройки на вентилатора, за да осигурява оптимален климат в стаята през цялото време. Комуникацията между аспиратора и котлона се осъществява чрез WiFi. 
Цифри като пример за предимствата на продукта