Всички предимства на продукта набързо

Аспиратори за вграждане в плот
Предимства на продукта

SmartControl 

Елегантни сензорни органи за управление 
Със своя цвят и работен принцип, новият, елегантен панел за сензорно управление на Miele идеално се съчетава с готварските плотове на Miele. Когато е изключен, видима е само иконката On/Off (за вкл./изкл.). Също така, само активните настройки светят ярко, всички други са затъмнени. Основните функции, като продължителност на работа, могат лесно да бъдат настроени чрез леко докосване. Идеално за използване с Con@ctivity и приложението на Miele. 
Цифри като пример за предимствата на продукта