Експертът в областта на вентилационната технология

Външни вентилатори
Външният мотор в смукателната система спомага за свеждане на нивото на шума в кухнята до минимум. В този случай моторът е монтиран външно, например на външната стена, вместо в аспиратора. За да се намали значително нивото на шума, дължината на тръбите трябва да бъде най-малко 5–7 m. Моторът и аспираторът са свързани чрез кабел за управление. За използване на това решение Miele предлага външни мотори за външни стени (AWG 102), монтаж на покрива (DGG 102) и вътрешен монтаж (ABLG 202).
Шумозаглушители – за изключителна тишина
Много аспиратори на Miele имат стандартен високоефективен пакет Silence, което ги прави много тихи при работа. Ако искате да имате още по-тиха работна среда, шумозаглушителят Miele DASD 150 се предлага като допълнителен аксесоар. Той ще намали нивата на шума с до 4,5 dB(A) re1pW, като по този начин предлага по-тиха работна среда. Освен това е много универсален. Подходящ е за използване с аспиратори, както и с рециркулационни аспиратори.
Горен отдушник
В случай че засмуканият въздух трябва да се отведе навън през покрива, е необходим комплект горен отдушник. Miele предлага различни модели (DDF 125/150 или DDF 200), които са подходящи за покриви с наклон от 22° и с всякакъв вид керемиди. Висококачественият корпус от неръждаема стомана e устойчив на атмосферни влияния.
Стенен отдушник
На външна стена може да се разположи комплект стенен отдушник, така че изходящият въздух да се отвежда извън сградата. В обикновените стенни отдушници е възможна появата на топлинен мост, който предизвиква загуба на енергия. През зимата например студеният въздух може да навлезе във вентилационната система. Стенният отдушник DMK 150-1 на Miele предотвратява това, тъй като е снабден с уплътнена възвратна клапа. Магнитен шибър не позволява на външния топъл или студен въздух да прониква в сградата и така пести енергия. Освен това той не позволява на чужди тела като листа или кал да попаднат във вентилационната тръбопроводна система. Решетката с жалузи на стенния отдушник насочва въздушния поток. Това не позволява работни загуби, а въздушният поток се насочва навън през външната стена.
Гъвкави тръби за отдушник
Тръбите на отдушника транспортират миризмите, влагата и топлината извън дома. Ефективността на отвеждане и шумовите нива на аспиратора зависят силно от геометрията и свойствата на тръбопроводната система. Най-подходящи са гладки кръгли тръби или специални тръби с правоъгълно сечение, в които диаметърът не се намалява. По правило Miele препоръчва диаметър от 150 mm. За аспиратори с голяма смукателна мощност е обичаен диаметър 200 mm. Miele предлага обширна гама плоски тръбопроводни компоненти. Моля, направете справка с каталога с аксесоари за повече информация.
Технология за вентилация
Всички аспиратори на Miele се изпитват в съответствие с действащите европейски стандарти. Данните за пропускателната способност и нивото на шум, посочени в настоящата брошура, са представителни и сравнителни стойности. Miele е член на CECED* (Сдружение на производителите на електродомакински уреди в Европа) от 2009 г. Всички членове са подписали доброволно споразумение да измерват стойностите на въздуха и шума в съответствие с действащите европейски стандарти и да публикуват само тези данни в своите търговски документи. Тази прозрачност гарантира, че клиентите получават надеждни данни за характеристиките.
null Цифри като пример за предимствата на продукта