G 7150 SCVi

Напълно вграденa съдомиялнa машинa

Предимства на продукта

Тава 3D MultiFlex C*

Удобно зареждане на съдове
Изключително практично: прибори, клечки за хранене и малки съдове може да се поставят гъвкаво.
Патент: DE102008062761B3, EP2433549B1 Цифри като пример за предимствата на продукта