Гаранция за защита от протичане*

Опазването на водите - гарантирано*
С цел предпазване от щети от наводнения всички съдомиялни Miele са снабдени със защита от протичане. В случай че претърпите материални щети вследствие от дефект в защитата от протичане, можете да бъдете спокойни, като знаете, че тя е с гаранция 20 години. По смисъла на гаранцията за защитата от протичане Miele ще поеме разходите за материални щети, причинени от дефект в тази система, при условие, че уредът е бил инсталиран професионално.
За подробна информация вижте нашите условия на гаранцията за защита от протичане. Цифри като пример за предимствата на продукта