Хигиена

За идеално измиване
Хигиенично чисто: бебешки шишета, дъски за рязане и други подобни се почистват старателно и се дезинфекцират, удостоверено от Institut für Angewandte Forschung GmbH [Институт за приложни науки] 
Цифри като пример за предимствата на продукта