Сушене AutoOpen*

Exclusive to Miele
За сухи съдове
Вратата на съдомиялната се отваря автоматично в края на програмния цикъл и оставя малка празнина. С помощта на вентилатора, топлият влажен въздух се извежда извън камерата за миене, позволявайки дори предмети с предизвикателно натоварване, като пластмасови купи, да изсъхнат напълно. Специален въздуховод предпазва вашия работен плот от влага.
DE102007008950B4, EP2120671B1 Цифри като пример за предимствата на продукта