Осветление BrilliantLight*

Exclusive to Miele
Оптимално осветление за лесно зареждане
Патентованият* контрол на вратата автоматично включва 4 мощни LED индикатора при отваряне на съдомиялната. Тези 4 LED индикатора осветяват уреда отвътре с ярка светлина. Зоната пред съдомиялната също е добре осветена, което значително подобрява зареждането и разтоварването.
EP2233061B1, US8297768B2 Цифри като пример за предимствата на продукта