Доказана хигиена 

Хигиенична чистота – доказана научно 
Постигнете хигиенна чистота за съдовете с Miele: тестове, проведени от Университета за приложни науки Рейн-Ваал, потвърждават изключителната ефективност за хигиенно почистване на съдомиялните Miele*. Повече от 99,99 % от бактериите (Enterococcus faecium) са премахнати при теста за хигиена със системата за дозиране AutoDos и PowerDisk при програмите ECO 50 °C и QuickPowerWash 65 °C. Освен това хигиенната програма намали количеството на бактерии (Enterococcus faecium или Micrococcus luteus) с поне 10 000 пъти, дори без използване на препарат. 
Подробности за критериите на тестване са налични на https://www.miele.com/g7000-c Отнася се за бактериите Enterococcus faecium или Micrococcus luteus за програмата за поддържане на хигиена или със система за дозиране AutoDos и PowerDisk за програмите ECO 50 °C и QuickPowerWash 65 °C. Цифри като пример за предимствата на продукта