DAS 2920

Aспиратор

Предимства на продукта

Защитно изключване

Винаги на безопасната страна
Аспираторът се изключва автоматично след 10 часа. По този начин се осигурява максимална безопасност, дори в случай на грешки по време на работа. 
Цифри като пример за предимствата на продукта