KWT 7112 iG

Винен охладител за вграждане

Предимства на продукта

FlexiFrame с NoteBoard

Exclusive to Miele
Надеждна опора за всички размери бутилки
Всяка поставка за бутилки има етикет, който можете да надпишете с тебешир за бърз преглед на вината: тук можете да запишете произхода, сорта или реколтата например. Табелките са магнитни и могат да се свалят от поставките с цел надписване. На регулируемите поставки могат да се поставят безопасно бутилки с всякакви размери – отделните ребра се местят лесно, за да пасват бутилки с всякакви форми. Виното се съхранява винаги в оптимално положение.
Цифри като пример за предимствата на продукта