Цикъл на материала

Опазване на ресурсите с Miele
Пластмасата за производството на капсулите Miele е със 100 % съдържание на рециклирана пластмаса. Тя се преработва предварително и след това се използва в производствения процес. Капсулите също може да се рециклират след употребата им. Така се постига затворен материален цикъл, като не е необходимо да се използва каквото и да е допълнително количество пластмаса.
Цифри като пример за предимствата на продукта