100 % рециклирана пластмаса

Природосъобразни и може да се рециклират
Целта ни е да сведем до минимум въздействието върху околната среда. Затова опаковките ни, включително капсулите например, се произвеждат от 100 % рециклирана пластмаса. След изхвърлянето им от потребителите чрез системата за рециклиране, капсулите се сортират, почистват и рециклират в нови гранули пластмаса. Те се използват за производство на нови опаковки – затворен цикъл за опазване на околната среда.
Цифри като пример за предимствата на продукта