Система TwinDos® за автом. дозиране на препарат*

Exclusive to Miele
Най-добрата с-ма за течен перилен препарат на мига
Автоматичното дозиране със системата TwinDos® е не само практично, но и гарантира перфектна чистота: с UltraPhase 1 и 2 уредът предлага най-добрата система за течен препарат. Системата TwinDos® дозира UltraPhase 1 и 2 в оптималния момент по време на изпълнение на програмата и така се постигат най-добрите резултати. Системата TwinDos® дозира с такава прецизност, че можете да спестите до 30 % от препарата в сравнение с ръчното дозиране.
Патент EP 2 784 205 Цифри като пример за предимствата на продукта