Предварително гладене с пара

До 50 % по-малко гладене
Необходимост от 50 % по-малко гладене – гладко след програма за пране
Цифри като пример за предимствата на продукта