QuickPowerWash*

Exclusive to Miele
  
Оценена с клас А ефективност на изпиране само за 49 минути – почти невероятно. Miele осигурява отлично изпиране за изненадващо кратко време благодарение на QuickPowerWash. 
Изпитани и потвърдени от WFK. Цифри като пример за предимствата на продукта