Ефективна комбинация от TwinDos® и SingleWash

Работещ в пълна хармония за по-голяма устойчивост.
Икономично пране при всяка ситуация: перфектното взаимодействие между системата за дозиране TwinDos® и отличното почистване на PowerWash гарантира максимална ефективност при изпиране. С практичната опция SingleWash, дори единични дрехи може да се перат ефективно. Това позволява икономия до 40 % на перилен препарат* и до 60 % за изразходваните енергия и време*** при всяко използване.
 *в сравнение със системата за дозиране AutoDos без SingleWash **с програмата “Минимално гладене 40 °C” в сравнение с уреди без PowerWash и SingleWash Цифри като пример за предимствата на продукта