Лице за контакт

Моля, адресирайте вашите въпроси, касаещи текущата ситуация с персонала, кариерни възможности или други, свързани с персонала, директно на долу посочения адрес.

Кандидати (м/ж)

Отдел Лица за контакти Адрес Контакти
HR info@miele.bg Miele България ООД
1408, София, България
ул. Бяла черква 24
info@miele.bg