Защита на данните

Защита на данните

Политика на поверителност

 

Уважаеми потребители,

Бихме искали да използваме тази възможност да споделим информация с вас относно защитата на данните, свързана с нашите онлайн и мобилни оферти. Те включват:

- Нашият уеб сайт: www.miele.bg

- Нашият онлайн магазин: shop.miele.bg

- Нашият портал BlueHorizon

- Нашите умения Алекса

- Както и всички приложения за iOS и Android

Въведение

Ние, Миле България ЕООД регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район р-н Триадица, ул. Бяла черква No 24, представлявано от Василиос Георгопулос – Управител, чрез пълномощника си Даниела Георгиева Миразчиева и Даниела Георгиева Миразчиева - Управител  отговарят за обработката на вашите лични данни като потребители на нашите оферти по смисъла на Общия регламент за защита на данните (GDPR).

Нашите данни за контакт са:

Миле България ЕООД

ул. Бяла черква No 24, София

Телефон  02/ 426 00 89

Електронна поща: info@miele.bg

Ние приемаме и се отнасяме много сериозно към защитата на личната ви информация и личните ви данни. Следователно, ние обработваме вашите лични данни само в съответствие със съдържанието на тази политика за поверителност и GDPR.

Целта на тази Политика за поверителност е да ви информираме кои лични данни обработваме в нашите онлайн и мобилни оферти за вас, с каква цел това се случва и на какво правно основание е разрешена тази обработка.

Служител по защита на данните (DPO)

Можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на адрес:

datenschutz@miele.de

Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице; физическо лице се счита за идентифицирано пряко или непряко, по-специално посредством идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местоположението, онлайн идентификатор или една или повече специални характеристики, изразяващи физическото, физиологичното, генетичното, психическото , икономическата, културна или социална идентичност на това физическо лице. Това включва цялата информация за самоличността ви, като вашето име, вашият имейл адрес или пощенски адрес, вашият клиентски номер и онлайн идентификатори. Информацията, която не може да бъде свързана с вашата самоличност (например броят на онлайн потребителите), от друга страна, не е лична информация.

Можете да използвате нашите онлайн и мобилни оферти, без да разкривате самоличността си и без да предоставяте никакви лични данни. Когато използвате нашия онлайн магазин, порталът BlueHorizon, приложенията и някои услуги на уебсайта на Miele и приложенията, обаче, събират вашата лична информация.

Съхранение на лични данни

Вашите данни ще бъдат съхранявани от нас на специално защитени сървъри. Те са защитени от технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на вашите данни от неоторизирани лица. Достъп до вашите данни е възможен само за няколко упълномощени лица. Те отговарят за техническата, търговската или редакторската поддръжка на сървърите.

Вашите лични данни са криптирани и предоставени по Интернет. Използваме SSL криптиране (Secure Socket Layer) за предаване на данни.

Правно основание за обработката на данни

Доколкото получаваме съгласие за обработката на вашите лични данни, чл. 6, параграф 1, буква „а“  от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Доколкото вашите лични данни се обработват, защото това е необходимо за изпълнение на договор или в контекста на договорна връзка с вас, чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Доколкото обработваме вашите лични данни, за да изпълним законово задължение, чл. 6, параграф 1, буква „в“ от GDPR служи като правно основание за обработка на данни.

Като правно основание за обработката на данните, чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR се прилага, ако обработването на вашите лични данни е необходимо за защита на законните интереси на нашата компания или на трета страна и вашите интереси, основни права и основни свободи не изискват защитата на вашите лични данни.

Като част от тази Политика за поверителност винаги ще посочваме правното основание, на което основаваме обработването на вашите лични данни.

Унищожаване на данни и продължителност на съхранение

Винаги изтриваме или блокираме вашите лични данни, когато целта на съхранението е пропусната. Тя обаче може да бъде съхранявана и ако това е предвидено в законовите изисквания, които сме принудени да спазваме, например по отношение на законоустановените задължения за задържане и документиране. В такъв случай ще изтрием или блокираме вашите лични данни след края на съответните изисквания.

Обработка на данни с общо ползване на нашите оферти

Информация за използването и комуникационното устройство, което използвате

Всеки път, когато влизате в нашите онлайн и мобилни оферти, събираме следната информация за устройството, което използвате: IP адреса, заявката от вашия браузър и датата и часа на тази заявка. Освен това състоянието и количеството прехвърлени данни се записват като част от това искане. Също така събираме информация за продукти и версии за използвания браузър и операционната система на устройството, както и за доставчика на интернет услуги. Продължаваме да проследяваме кой уеб сайт е осъществил достъп до услугата.

Правното основание за обработката на тези данни е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR.

Ние обработваме тези данни, така че съдържанието, например уебсайтът, да може да се показва на вашето устройство. В допълнение, използваме данните за функционирането на онлайн и мобилните услуги и откриваме и премахваме грешки, определяме използването на онлайн и мобилните услуги и правим корекции или подобрения.

Същевременно тези цели оправдават законния интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „е“  от Общ регламент за защита на данните (GDPR).

IP адресът на устройството ви ще се съхранява само за времето на използване на онлайн или мобилното предложение, след което ще бъде изтрит или съкратен. Данните се съхраняват за ограничен период от време.

Използване на "бисквитки"

Използваме "бисквитки". Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и съхраняват определени настройки и данни за споделяне с нас онлайн за вашия браузър. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който е изпратен файлът с "бисквитки", както и информация за възрастта на "бисквитката" и буквено-цифров идентификатор. В зависимост от съдържанието и продължителността на съхранение има различни видове "бисквитки". Повечето от бисквитките, които използваме, са т.нар. "Бисквитки на сесия", които се изтриват, когато приключите сесията на браузъра си. Освен това има някои "бисквитки" с продължителност, с които можем да ви разпознаем като посетител. Много бисквитки идват директно от нас, освен това съхраняването и оценката на отделни "бисквитки" идват от доставчиците на услуги (т.нар. "бисквитки от трети страни").

Ние предварително уведомяваме за използването на "бисквитки" със съответната бележка на банер.

Някои "бисквитки" са технически необходими, за да можете да използвате нашите онлайн и мобилни услуги. Тези "бисквитки" ни позволяват да събираме и съхраняваме следните данни:

- Езикови настройки

- Настройки за търсене

- Съдържание на онлайн формуляр

- Информация за идентифициране или удостоверяване на потребителя

- Продукти в пазарската кошница

- Продукти върху бележника

- Продукти от консултанта по покупки

Освен това на нашия уебсайт използваме "бисквитки", които позволяват анализ на поведението на вашите потребители, т.нар. "бисквитки" за анализ. Тези "бисквитки" ни позволяват да събираме и съхраняваме следните данни:

- Честота на изгледите на страниците

- Търси

- Използване на функциите на интернет страницата

Данните ви, събрани чрез "бисквитки", се псевдонимизират, така че данните да не могат да се сравняват със съответния потребител.

Правното основание за обработката на данни чрез "бисквитки" е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR.

"Бисквитките" ни позволяват да разпознаем компютъра си и да направим каквито и да е предварителни настройки веднага. „Бисквитките“ ни помагат да подобрим онлайн офертата и да ви предложим по-добра и по-лесна за ползване услуга. Използването на "бисквитки" е необходимо, за да се улесни използването на нашите онлайн оферти. Някои функции могат да се предлагат само чрез използването на "бисквитки". Това се отнася за търсенето, онлайн формулярите, клиентската сметка, пазарската кошница и бележника.

Използваме "бисквитки" за анализ, за ​​да подобрим и оптимизираме качеството на нашите онлайн оферти и тяхното съдържание.

Същевременно тези цели оправдават законния интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква „е“ Общ регламент за защита на данните (GDPR).

Технически необходими „бисквитки“, които използваме, са така наречените "бисквитки за сесия", които автоматично се изтриват след края на сесията на браузъра. Останалите "бисквитки" се съхраняват на компютъра ви. Можете да изтриете тези запазени "бисквитки" сами по всяко време. Повечето браузъри също така са настроени да приемат автоматично „бисквитки“. Можете обаче да деактивирате съхранението на "бисквитките" или да настроите браузъра си да ви известява, когато се изпращат "бисквитките". Моля, обърнете внимание, че може да сте ограничени или да не можете да използвате нашата онлайн услуга, ако откажете да приемате „бисквитки“.

За да анализираме поведението на потребителите за горепосочените цели, използваме следните програми, които на свой ред използват "бисквитките", както е обяснено. Запазените данни ще бъдат изтрити веднага щом вече не са необходими за упоменатите цели.

Google Анализ

Използваме Google Анализ за статистически анализ. Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Анализ използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на използването на уебсайта от вас. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Въпреки това, ако IP анонимността е активирана на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google предварително в рамките на страните-членки на Европейския съюз или други страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайт други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на Интернет. IP адресът, предоставен от Google Анализ като част от Google Анализ, няма да бъде обединен с други данни на Google. Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките", като използвате съответната настройка в софтуера на браузъра си; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това можете да предотвратите събирането от Google на данните, генерирани от "бисквитката", свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър достъпен под следната връзка: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

За повече информация вижте http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de или http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google Анализ и поверителността ). Посочваме, че на нашия уеб сайт Google Анализ бе разширен под кода "anonymizeIp ();" за да анонимизира IP адресите, като последният октет се изтрива.

Повторно насочване и ремаркетинг (Retargeting and Remarketing)

Повторното насочване или ремаркетингът се отнася за технологии, в които на потребителите, които преди са посетили определен уебсайт, се показва подходяща реклама дори след напускане на този уебсайт. За целта е необходимо да се признават потребителите на интернет извън собствения им уеб сайт, като за целта се използват "бисквитките" на съответните доставчици на услуги. Освен това се разглежда предишното поведение при употреба. Например, ако даден потребител разглежда определени продукти, те могат по-късно да покажат тези или подобни продукти като реклами на други уебсайтове. Това е персонализирана реклама, която е адаптирана към нуждите на всеки потребител. Не е необходимо тази персонализирана реклама да бъде идентифицирана извън разпознаването на потребителя. Следователно данните, използвани за пренасочването или ремаркетинга, няма да бъдат обединени с други данни.

Използваме такива технологии за показване на реклами в интернет. Ние използваме доставчици на трети страни, за да ги показваме. Използваме, наред с други неща, оферти от Google, което позволява автоматично показване на интересни продукти за интернет потребителя. Тази функция се изпълнява от "бисквитки". За повече информация относно тази технология вижте Политиката за поверителност на Google на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=de: Инсталирането на "бисквитки" за ремаркетинг в Google и проследяване на реализациите в Google AdWords може да бъде предотвратено чрез задаване на съответния браузър чрез достъп до уеб сайта http://www.google.com/policies/privacy/ads/ и промяна на съответната настройка.

Сайтът използва маркери за Retregeting Google, Appnexus и Performance за популяризиране на продуктите на Miele. Рекламните JavaScript кодове за препращане, внедрени в този уебсайт, съхраняват "бисквитка" на компютъра на потребителя с цел повторно насочване. На по-късна дата на потребителя ще бъдат предоставени банери или текстови реклами на Miele, при условие, че потребителят действа на уебсайтове в мрежата за търсене на Google, както и на профилите на Google за дисплейната мрежа, Appnexus и ефективността. Всички данни се записват анонимно, така че не е възможно да се правят изводи за конкретни лица. Потребителите могат да се откажат от функцията за пренасочване, като променят показанията на маркерите за ремаркетинг на Google или деактивират повторното насочване. Алтернативно, потребителите могат да деактивират използването на "бисквитки" на трети страни, като използват страницата за отказване или обекта на инициативата за мрежова реклама за всяка мрежа поотделно.

Регистрация

Можете да се регистрирате като потребител в нашите онлайн и мобилни оферти. За да направите това, трябва да въведете заявените данни, например име, адрес и електронен адрес. Също така записваме датата и часа на регистрация и IP адреса. Като част от процеса на регистрация получаваме вашето съгласие относно използването на данните.

Правното основание за обработка на данните за регистрация е чл. 6, параграф 1, буква „a“ от GDPR. Доколкото се регистрирате за изпълнението или възникването на договор с нас, правното основание за обработката на данните е допълнително чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR.

Регистрацията се изисква да изпълни или да започне договор с нас за определени услуги.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Обработка на поръчки за поръчки чрез нашия онлайн магазин

Използваме вашите лични данни за поръчки само в нашата компания и свързаните дружества, както и в компанията за обработка на поръчки.

За обработката на поръчки работим заедно с различни компании, които отговарят за обработката на плащанията и логистиката. Ние гарантираме, че нашите партньори спазват правилата за защита на данните. Това означава, че предаваме вашите данни (име и адрес) на съответната транспортна фирма, която след това доставя поръчаните продукти на вас.

Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Обработката на вашите лични данни е необходима за изпълнение на договора с вас.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Обработка на плащания за поръчки, PayPal, Sofortüberweisung

В зависимост от избрания начин на плащане, обработката на плащания за поръчки може да се осъществи чрез участието на доставчик на услуги.

При плащане с кредитна карта вашите необходими данни като име, адрес и данни за покупката ще бъдат препратени до съответната компания за кредитни карти.

Ако плащате чрез PayPal, ще бъдете пренасочени към уебсайта на PayPal чрез връзка. Вашите лични данни ще бъдат обработени. Тези данни се отнасят до вашето име, адрес, имейл адрес, телефонни номера и информация за кредитна карта или карта. Моля, вижте Общите условия, Условията за ползване и Политиката за поверителност на PayPal (Европа) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург на интернет страницата: www.paypal.com.

Ако плащате от Sofortüberweisung, ще бъдете изпратени на уебсайта на Sofortüberweisung, услуга на Sofort GmbH, Theresienhöhe 12 в 80339 Мюнхен, която е част от Klarna Bank AB (publ) Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция. Вашите лични данни ще бъдат обработени. Тези данни се отнасят до вашето име, адрес, имейл адрес, телефонни номера и информация за кредитна карта или карта. Моля, направете справка с Общите условия, Условията за ползване и Политиката за поверителност на Klarna, които можете да намерите на: https://www.klarna.com.

Правното основание за обработката на плащанията е чл. 6 (1), б. „б“ от GDPR. Обработката на вашите лични данни е необходима за изпълнение на договора с вас.

Данните ще бъдат съхранявани от нас толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на договора. Освен това съхраняваме тези данни за изпълнение на извъндоговорни задължения и поради периоди на търговско и данъчно задържане за законоустановения срок. Този период на задържане обикновено е 10 години в края на съответната календарна година.

Допълнителна обработка на данните чрез приложенията, предлагани от Miele

При използване на приложенията се обработват следните данни:

• Регистрационни данни

• Клиентски номер, профил на Miele

• Сериен номер на устройството (устройствата)

Функционални характеристики на устройствата, основни данни на устройството

• Данни за използването на устройството

• Данни за състоянието на устройството

• Данни за използването на приложения

• Лични данни за телекомуникациите

Miele @ app за мобилни устройства, са необходими определени системни разрешения. В началото на използването на приложението и / или само когато използвате съответната функция, ще бъдете помолени да предоставите съответните разрешения. Моля, обърнете внимание, че е необходим правилният достъп до вашето мобилно устройство (смартфон или таблет) и достъп до вашата лична информация.

Мобилното приложение Miele @ е налично в така наречените магазини за приложения (Google Play Магазин и Apple App Store), експлоатирани от трети страни. Изтеглянето на приложението обикновено изисква предварителна регистрация в съответния магазин за приложения. Нямаме влияние върху събраните, обработени и използвани лични данни в този контекст. Отговорният орган в този контекст е операторът на съответното App Store.

 Правното основание за обработката на данните е съгласието, изисквано съгласно член 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR и член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Освен това данните за използването на устройствата ще бъдат оценени анонимно, така че нашите продукти и приложението да могат оптимално да бъдат оптимизирани. Правното основание за това е член 6 (1) (f) от GDPR, оптимизирането на продукта и услугата оправдава нашия легитимен интерес.

Ние обработваме данните за следните цели:

• Да подобрим предлаганите от нас продукти и услуги (например програми и други функции на домакинските уреди и приложението)

• Да се ​​свържем с Вас с цел целенасочени оферти на услуги и продукти, съобразени с вашите нужди

• За елиминиране или предотвратяване на неизправности

• Да осигури и подобри използваемостта на приложението

• Да предоставя услуги, предоставяни от приложението

Това е необходимо за изпълнението на съответната цел.

 

Допълнителна обработка на данни при използване на BlueHorizon

Като част от изпълнението на лизинговия договор обработваме следните лични данни чрез портала Blue Horizon:

• име

• Адрес

• имейл адрес

• IP адрес

• Номер на клиента

• Сериен номер на устройството (устройствата)

• Функционални характеристики на устройствата (устройствата)

• Данни за използването на устройството (устройствата)

Данните се обработват с цел изпълнение на договора за наем "BlueHorizon". Правното основание за това е член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Ние съчетаваме основните данни на потребителите, познати от вас (име и фамилия, адрес, електронна поща) с основните данни присъства на устройството (например сериен номер на устройството), за да се разпредели ползването на устройството в профила си в рамките на договор за наем. Ние особено се нуждаем от данни за използване на устройство (например основните настройки, избор на програма, за настройка на програмата, за използване програма) за изчисляване на наема и по време на следващата доставка на перални.

Освен това, порталът и продуктът BlueHorizon могат да бъдат оптимизирани постоянно. Правното основание за това е чл. 6 (1) б. „е“ GDPR и при оптимизиране на услугата оправдава нашия правен интерес.

Данните са достъпни само докато са необходими за изпълнението на договора и за тази цел.

Допълнителна обработка на данните чрез нашата оферта в Alexa Skills

За да се използват уменията на Miele, са необходими следните данни:

• Регистрационни данни

• Клиентски номер на Miele

• Сериен номер на устройството (устройствата)

• Функционални характеристики на устройствата

• Лични данни за телекомуникациите

• Състояние на устройството на домашния уред на Miele

Така Miele използва услугите, предоставяни от Amazon Europe Core S.à.rl, resident at 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, за да събира анонимни потребителски показатели и регистрационните файлове на сървъра за откриване на грешки и подобряване на потребителското преживяване. Това са броят на използваните функции и честотата на използване, както и съобщенията за грешки. Тези данни се оценяват анонимно от Miele. В Политиката за поверителност Amazon.com може да се прочете на следния линк: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401

Skill Miele се предлага в Amazon Alexa Skill Store, който се активира чрез Amazon. Активирането на приложенията и общата употреба на Amazon Alexa обикновено изисква регистрация с Amazon. Нямаме влияние върху събраните, обработени и използвани лични данни в тази връзка. В този контекст отговорният орган е "Амазон".

Правното основание за обработката на данните е съгласието, изисквано съгласно член 6, параграф 1, буква „а“ от GDPR и член 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR. Освен това данните за използването на устройствата ще бъдат оценени анонимно, така че нашите продукти и приложението да могат да бъдат оптимизирани. Правното основание за това е член 6 (1) б. „f“ GDPR, а оптимизирането на продукта и услугата оправдава нашия легитимен интерес.

Ние обработваме данните за следните цели:

• За да се осигури взаимодействието на устройството Miele с устройството Alexa

• Да ви предложим подходящата услуга в уменията Alexa Miele

• Да подобрим предлаганите от нас продукти и услуги (например програми и други функции на домакинските уреди и приложението)

• Да се ​​свържем с Вас с цел целенасочени оферти на услуги и продукти, съобразени с вашите нужди

• Да осигури и подобри лекотата на възможностите на Alexa Miele

• За да се осигури взаимодействието на устройството Miele с устройството Alexa

• Да ви предложим подходящата услуга в възможностите Alexa Miele

Това е необходимо за изпълнението на съответната цел.

Портал на приложението „Свободни работни места“

Можете да кандидатствате за цялата информация и документи там. Можете да използвате онлайн формуляра и да ни изпратите документите за кандидатстване. Използването на портала е доброволно; можете също така да ни изпратите кандидатурата си по други начини, например по електронна поща или по пощата.

След получаване на молбата чрез портала на кандидата вашите документи ще бъдат препратени на отговорните служители по електронен път. Дотолкова, доколкото сте кандидатствали за рекламирано място, документите автоматично ще бъдат изтрити шест месеца след приключване на процедурата за набиране на персонал, при условие че изтриването не противоречи на други законни интереси. Търсенето на законни интереси в този смисъл, например, изисквания за доказателства в Закона за общо равно третиране (GETA). В случай на заявление, без да се прави позоваване на рекламирано положение (нежелано заявление), заявлението ще бъде запазено дотогава, докато има вероятност кандидатурата да е от интерес. По всяко време имате възможност да поискате изтриването на молбата си преди изтичането на предвидените периоди на задържане. В случай на успешно кандидатстване предадените данни ще се съхраняват за целите на трудовото правоотношение в съответствие със законовите изисквания. Във всички останали случаи правното основание за съхраняване на вашите данни за кандидатстване е вашето съгласие в съответствие с. Член 6, параграф 1, буква  „а“ от GDPR.

Комуникация с нас

Можете да се свържете с нас по различни начини, включително чрез формуляра за връзка на нашия уебсайт. Ние също ви информираме редовно с нашия бюлетин по електронна поща.

Newsletter

Когато се регистрирате за нашия бюлетин, вашият имейл адрес ще бъде използван за ваши собствени рекламни цели, докато не се откажете от абонирането. Ще получавате редовна информация по електронна поща по актуални теми, както и по електронна поща по специални причини, например специални промоции. Е-мейлите могат да бъдат персонализирани и персонализирани въз основа на нашата информация за вас.

Ако не сте ни предоставили писмено съгласие, ще използваме така наречената процедура за двойно неучастие за регистрация в нашия бюлетин, т.е. ние ще ви изпратим бюлетин само по електронна поща, ако предварително сте ни потвърдили, че трябва да активираме изпращането на бюлетин. След това ще Ви изпратим уведомително писмо, с което ви молим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин, като кликнете върху връзка в този имейл.

Правното основание за обработката на вашите данни е вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква „a“ GDPR, ако сте изрично регистрирани за бюлетина. Съгласно законовите изисквания, може да имате възможност да получавате нашия бюлетин без ваше изрично съгласие или за нас да се свържем с вас по електронната поща, защото сте поръчали стоки или услуги от нас. В този контекст вашият имейл адрес и вие не сте възразили срещу получаването на информация по електронната поща. В този случай законният ни интерес към предаване на директна поща е съгласно чл. 6, параграф 1, буква “f” oт GDPR.

Ако изобщо не искате повече да получавате бюлетини от нас, можете да оттеглите еднократно даденото си съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще или да възразете срещу по-нататъшното получаване на бюлетина, без да се налагат други разходи, освен разходите за пренос според базовите ставки, просто използвайте връзката за прекратяване на абонамента, включена във всеки бюлетин, или изпратете съобщение до нас или нашия служител по защита на данните.

Контакти

Можете да се свържете с нас по телефона чрез нашата гореща линия за клиенти, по електронна поща, по чат или по пощата. Ако искате да използвате една от тези опции за контакт, ние събираме личните данни, които ни предоставяте, чрез избраната опция за контакт. Това може да бъде вашето име, адрес, имейл адрес, номер на клиент и телефонен номер. Можете да решите сами коя информация искате да ни дадете относно опциите за контакт.

Ние обработваме тези данни единствено с цел да можем да отговорим или да обработим Вашето запитване или искане.

Доколкото искате да използвате формуляра за връзка в нашата онлайн оферта, ние събираме личните данни, които предоставяте във формуляра за връзка, по-специално вашето име и имейл адрес. Освен това съхраняваме IP адреса, както и датата и часа на заявката. Ние обработваме данните, предавани чрез формуляра за контакт, само за да можем да отговорим на вашето запитване или запитване.

Правно основание за използването на опции за контакт, отмяна

Правното основание за обработката на данните при използване на предлаганите опции за контакт е Вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква „a“ от GDPR. Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. След като материалът е обработен от нас, данните се съхраняват за първи път в случай на запитвания. Изтриването на данните може да бъде поискано по всяко време, в противен случай изтриването се извършва след приключване на въпроса. Ние незабавно ще изтрием данните, ако не сме длъжни да ги съхраняваме поради търговски или данъчни разпоредби.

Социални медии

В нашата онлайн и мобилна оферта ще намерите връзки към социалната мрежа Facebook, както и към нашия канал в YouTube. Връзките са обозначени със съответното лого на доставчика.

Кликването върху връзките отваря съответните социални медии, за които тази Политика за поверителност не се прилага. За подробности относно приложимите разпоредби, моля, направете справка със съответните Политики за поверителност на всеки доставчик. Можете да ги намерите под:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Вашите права

Според GDPR засегнатите лица имат различни права. Ако искате да заявите това или искате да получите допълнителна информация, можете да се свържете с нас по всяко време.

Засегнатите права включват по-специално:

• Право на информация: Съгласно чл. 15 GDPR, можете да поискате потвърждение дали личните данни, отнасящи се до вас, се обработват от нас. Ако такава обработка е налице, можете също да поискате допълнителна информация за обработката от нас.

• Право на поправка: Съгласно чл. 16 GDPR, имате право на поправка и / или допълване, ако обработваните лични данни, отнасящи се до вас, са неточни или непълни.

• Право на ограничаване на обработката: При определени условия можете да поискате, съгласно чл. 18 GDPR да ограничите обработката на личните ви данни.

• Право на анулиране: Съгласно чл. 17 GDPR, вие също имате право при определени обстоятелства да изискате изтриването на вашите лични данни, съхранени за вас.

• Право на преносимост на данните: Съгласно чл. 20 GDPR, вие също имате право при определени условия да получите предоставените от вас лични данни в структуриран, общ и машинно четен формат и да ги предавате без никакви пречки от нас на друго отговорно лице.

Ако вашите лични данни се основават на законни интереси и се обработват в съответствие с чл. 6 (1) (1), б. „е“ GDPR, имате право да подадете възражение срещу обработването на личните ви данни в съответствие с чл. 21 GDPR, ако има причини за това, произтичащи от конкретната ви ситуация.

 Жалби

Ако смятате, че обработката на личните ви данни от нас не е в съответствие с настоящата Политика за поверителност или приложимата Политика за поверителност, можете да подадете жалба до нашия служител по защита на данните. След това служителят по защита на данните ще проучи въпроса и ще Ви информира за резултата от теста. Освен това имате право на обжалване пред надзорен орган.

Допълнителна информация

Предаване на данни на трети страни

По принцип ние не предаваме лични данни на трети страни извън целите, обяснени в настоящата Политика за поверителност. Въпреки това, доколкото сме длъжни по закон или по съдебен ред, ние ще предадем вашите данни на органите, които имат право да получават информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата онлайн оферта съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки обикновено са маркирани като такива. Нямаме влияние върху степента, до която свързаните уебсайтове отговарят на приложимите разпоредби за защита на данните. Ето защо, Ви препоръчваме да се информирате и за съответните Политики за поверителност на други уебсайтове.

Промени в тези правила за поверителност

Състоянието на Политиката за поверителност е посочено от датата (по-долу). Ние си запазваме правото да променим тази Политика за поверителност по всяко време с бъдещ ефект. Текущата версия се предлага директно от онлайн офертата. Моля, потърсете редовно онлайн офертата и научете за настоящата Политика за поверителност.

Състояние на тези правила за поверителност: май 2018 г.

[Допълнителни текстови модули, ако се използва инструмент]

Adform

За да подобрим комфорта и качеството на услугите си, използваме технологията за проследяване на реализациите и технологията за пренасочване, както услуги, предлагани от Adform ApS, Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen K, Дания.

Нашите онлайн оферти използват adform tracking. Временната "бисквитка" за проследяване на реализациите се задава, когато потребителят се свърже с реклама в Adform.

Потребителите, които не желаят да участват в проследяването, могат да деактивират "бисквитката" от Adform чрез своя интернет браузър или обект към събирането и съхранението на данни по всяко време за бъдещето тук (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/ ). "Бисквитките", съхранени на вашия компютър, могат да бъдат изтрити в браузъра ви или да бъдат изтрити чрез изтриване на временни интернет страници.

Нашите онлайн оферти използват технологията Adform retargeting. Това прави възможно насочването на онези интернет потребители, които вече са проявили интерес към нашия уебсайт и нашите продукти, на уебсайтове на нашите партньори. Вмъкването на рекламния материал се извършва по време на пренасочване на базата на анализ на базата на бисквитки от предишното поведение на потребителя. Това е временна "бисквитка", която изтича след 60 дни. Ако не искате рекламирането въз основа на интереси да се показва от Adform, можете да се откажете от събирането и съхраняването на данни за бъдещето тук (https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/) по всяко време. За повече информация относно Политиката за поверителност на Adform вижте: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Amazon Pixel Conversion Pixel и Amazon Remarketing Pixel

Нашите онлайн оферти използват Amazon Web Analytics услуги Amazon Conversion Pixel и Amazon Remarketing Pixel функции. Доставчикът, съответно, е Amazon.com, Inc., 410 Terry Ave. North Seattle, WA, Съединени щати. Пикселът за конвертиране в Amazon и пикселът за ремаркетинг на Amazon също използват "бисквитки", които се съхраняват на компютъра ви, което ни позволява да анализираме използването на уебсайта от вас, както и персонализираната реклама.

Можете да предотвратите съхранението на "бисквитките", като използвате съответната настройка в софтуера на браузъра си; обаче, имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Можете също така да предотвратите събирането от Amazon на данните, генерирани от "бисквитката", свързани с използването на уебсайта, както и обработката на такива данни от Amazon, като кликнете върху тази връзка и изберете настройката "Не персонализирайте рекламите от Amazon for този интернет браузър ": https://www.amazon.de/adprefs. Друга възможност е да изберете подходящите настройки на адрес http://www.youronlinechoices.com/en. В браузъра Ви ще бъде зададена "бисквитка" за отказване, която ще предотврати бъдещата събиране на данните ви от Amazon Pixels, когато посещавате нашия уебсайт. Това противопоставяне е валидно, докато не изтриете "бисквитката" за отказване.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, като подобряването на комфорта и качеството на нашите услуги оправдава нашия законно изразен интерес.

Потребителска аудитория във Facebook

Нашите онлайн оферти използват функцията за ремаркетинг на клиент на Facebook "Custom Audiences" ("Facebook"). Това позволява на потребителите на уебсайта да се показват реклами въз основа на интереси ("Реклами в Facebook") като част от посещението им в социалната мрежа Facebook или други уебсайтове, които също използват този процес. Интересуваме се да ви показваме реклами, които ви интересуват, за да ви направим нашите онлайн предложения по-интересни за вас. Правното основание за обработката на вашите данни е чл. 6 (1) (1), ос. е) GDPR.

Поради използваните маркетингови инструменти вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Facebook. Нямаме влияние върху степента и по-нататъшното използване на данните, събрани чрез използването на този инструмент от Фейсбук и затова Ви информираме, че според нашите знания: Чрез интегрирането на персонализираната аудитория Facebook получава информацията, до която сте посетили съответния уебсайт на нашите онлайн услуги или сте кликнали върху реклама от нас. Ако сте регистрирани в услуга на Facebook, Facebook може да определи посещението в профила ви. Дори и да не сте регистрирани във Facebook или да не сте влезли в профила си, има вероятност доставчикът да разбере и съхрани вашия IP адрес и други идентифициращи функции.

Деактивирането на функцията "Потребителски аудитории във Facebook" е достъпна за входни потребители на адрес https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

За повече информация относно обработката на данни чрез Facebook, моля, посетете https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Приставки за социални медии

Нашите онлайн оферти използват приставката за социални медии на социалната мрежа Facebook. Facebook ще бъде достъпен на www.facebook.com, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Пало Алто, CA 94304, САЩ и на www.facebook.de, управлявана от Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay , Дъблин 2, Ирландия ("Facebook").

Общ преглед на приставките за Facebook можете да намерите тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins; Можете да намерите допълнителна информация за Политиката за поверителност на Facebook на следния линк: www.facebook.com/policy.php

Facebook може да получи информацията, до която сте осъществили достъп до съответния уебсайт на нашата онлайн услуга и евентуално да взаимодействаме с приложението. С активирането на приставката вашите лични данни ще бъдат запазени и изпратени на Facebook в САЩ.

Нямаме влияние върху събраните данни и операции по обработка на данни, нито знаем пълната степен на събиране на данни, целта на обработката или периодите на задържане. Също така нямаме информация как да изтрием данните, събрани от Facebook.

Facebook съхранява събраните данни за вас като потребителски профили и ги използва за целите на реклама, проучване на пазара и / или дизайн на уебсайта. Такава оценка се извършва по-специално (и за потребители, които не са влезли в системата), за представяне на реклами, основаващи се на нуждите, и за информиране на други потребители на социалната мрежа за вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу формирането на тези потребителски профили, при което трябва да упражнявате това право върху Facebook.

Чрез приставките ви предлагаме възможността да взаимодействате със социалните мрежи и другите потребители, за да можем да подобрим нашата оферта и да я направим по-интересна за вас като потребител. Правното основание за използването на приставките е чл. 6 (1) (1), е GDPR.

Можете напълно да предотвратите зареждането на приставки чрез добавки за браузъра си, т.нар. Блокери на скриптове.

AppNexus

Нашите онлайн услуги използват AppNexus, услуга, предоставена от AppNexus Inc., 28 W 23rd Street, 4 етаж, Ню Йорк, Ню Йорк - 10010, САЩ. Наред с други неща, AppNexus използва "бисквитки", които се съхраняват на компютъра ви, което позволява анализ на използването на сайта и брои пиксели. В контекста на данните за използването, по-специално на IP адреса и потребителските дейности, те могат да се предават на сървър на компанията AppNexus Inc. и да се съхраняват там. AppNexus Inc. може да прехвърли тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона или дотолкова, доколкото се извършва обработката на тези данни от трети страни. Можете да предотвратите събирането и прехвърлянето на лични данни (по-специално вашият IP адрес) и обработката на тези данни, като деактивирате изпълнението на JavaScript в браузъра си или инсталирате инструмент като "NoScript". За повече информация вижте Правилата за поверителност на AppNexus (https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy). Можете да се откажете и от AppNexus на следния адрес: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Кликнете два пъти (Doubleclick)

Нашите онлайн оферти използват Google Ireland Limited (www.doubleclick.com) от Google Ireland Limited, Gordon House, Mountain View, Barrow St Dublin 4 Ирландия ("Google"), която използва технологията за показване на реклами, които са от значение за вас. Ако не искате да продължите да събирате анонимни данни от Doubleclick, можете да се откажете от тях тук: https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout

Тази "бисквитка" за отказване изтрива предварително запаметената информация и предотвратява събирането на допълнителна информация.

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

 

Quisma

Нашите онлайн оферти използват услугите на Quisma GmbH, Rosenheimer Straße 145d, 81671 Мюнхен, Германия. Quizma Tracking Pixel събира псевдонимизирана информация за историята на посещенията на потребителите, за да разбере действията на потребителите. Генерираните бисквитки съхраняват изключително псевдонимна информация под произволно генериран потребителски идентификатор (псевдоним). За да се определи груба геопозиция, IP адресът на потребителя се анализира за кратко време. Този IP адрес е напълно анонимни след завършване на анализа чрез съкращаване, съобразено с неприкосновеността на личния живот. Невъзможно е по всяко време да е налице конкретно съвпадение с лица или точен адрес. По всяко време можете да оспорите настройката на "бисквитката" и по този начин да проследявате технологията Quisma, като изтеглите и инсталирате бисквитката за отказване (http://privacy.quisma.com/uk/cookie-opt-out/). Допълнителна информация може да намерите в Декларацията за поверителност на Quisma (https://privacy.quisma.com/datenschutz/quisma-websites/).

Правното основание за това е чл. 6 (1) (f) GDPR, при което подобряването на комфорта и качеството на нашите онлайн оферти оправдава нашия законно изразен интерес.

Data security

Information on data security at Miele

Miele on data security

Miele, as a manufacturer of high-quality and durable products, also puts the highest demands on the data and cyber security of its networked devices, apps and web applications. Although, we try very hard to detect and eliminate weaknesses in advance, one hundred percent security in case of information technology can be hardly achieved.

For this reason, Miele is interested in any information from you that relates to possible or discovered data security risks affecting our networked products, apps or web applications.

For reporting vulnerabilities and information about cyber security at Miele, please use our international page:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Even if you're not quite sure: We will follow up your request and contact you if we have any further questions.

Бисквитки

Политика за бисквитки

Миле България ЕООД регистрирано с ЕИК 203931454, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Триадица 1408. Бяла черква 24 (“Миеле”) използва така наречените бисквитки на този уебсайт. В тази политика обясняваме подробно какви видове бисквитки използва Miele, какви данни се обработват от тях, продължителността на живота на бисквитките и вашите права във връзка с бисквитките. Вашата текуща настройка по отношение на бисквитките, изискващи съгласие:

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, като се върнете към тази политика за бисквитки и промените настройките по-горе.

 1. Общо обяснение

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър или крайно устройство, когато използвате нашите уебсайтове. Когато посетите уебсайта на Miele, във вашата система може да се съхрани бисквитка. Това съдържа индивидуален стринг от знаци, който може да се използва за идентифициране на вашия браузър следващия път, когато посетите уебсайта. Има два основни вида бисквитки:

 

 • Временни бисквитки: Тези бисквитки, наричани още сесийни бисквитки, се съхраняват временно на вашия компютър или крайно устройство по време на вашето посещение на нашия уебсайт и след това се изтриват.
 • Постоянни бисквитки: Тези бисквитки остават на вашия компютър за по-дълъг период от време.

 

Общо казано, Miele използва различни интернет технологии (напр. бисквитки, Java-Script), за да ви улесни при използването на интернет приложенията на Miele и да ги оптимизира. Това означава, че те са свикнали:

 

 • Да ви идентифицират, когато влезете в нашия уеб магазин и да гарантираме, че се спазват валидните стандарти за сигурност, оптимизирани за вас.
 • Да ни помогнат да запомним продуктите, които сте добавили към пазарската си количка или бележника.
 • Да ви покажат количеството продукти, които сте добавили към пазарската си количка или бележника на уебсайта.
 • Да ни напомнят избрания от вас език по време на сесията, за да можете да навигирате по-лесно в нашите страници.
 • Да анализират данни, като например оценка на броя посетители на нашия уебсайт или най-често посещаваните уебсайтове. Ние нзползваме резултатите от анализа с цел оптимизиране на нашия уебсайт.
 • Ние също така използваме така наречените маркетингови бисквитки от трети страни за целите на пренасочване/ремаркетинг и поставяне на персонализирани онлайн реклами.

 

Моля, обърнете внимание, че Miele изисква от вас да изразите предпочитанията си относно използването на бисквитки в техния собствен интерфейс, но като промените настройките на бисквитките на вашия интернет браузър, можете също да деактивирате или ограничите предаването на бисквитки. Можете да изтриете вече съхранени бисквитки по всяко време. Допълнителна специфична информация как да изтриете бисквитки в браузъра можете да намерите тук:

 

 

 • , имайте предвид, че ако деактивирате бисквитките, може повече да не можете да използвате всички функции на уебсайта. В менюто на повечето браузъри ще намерите опции за настройка за използване на бисквитки. Обикновено браузърът има следните опции за настройка:

 

 • Преглед на бисквитки,
 • Позволяване на бисквитки,
 • Забраняване на всички или определени бисквитки,
 • Забраняване на всички бисквитки при затваряне на браузъра,
 • Блокиране на бисквитки,
 • Известяване, когато трябва да се зададе бисквитка,
 • Възражение срещу проследяване на уеб анализ (отказ).

 

Когато посещавате нашия уебсайт, банер ви информира за използването на бисквитки и иска вашето съгласие за бисквитки, изискващи такова. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, което обясняваме подробно в тази политика за бисквитки.

 

 1. Google Tag Manager

На нашия уебсайт използваме услугата за управление на маркери, наречена Google Tag Manager, предоставена от Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Дъблин (“Google”). Google Tag Manager позволява на уебсайтовете бързо и лесно да актуализират кодовете за измерване и свързаните кодови фрагменти, известни като маркери на своите уебсайтове или мобилни приложения. След като малкият сегмент от кода на Tag Manager бъде добавен към проект, уебсайтът може безопасно и лесно да внедри конфигурации на маркери за анализ и измерване от уеб базиран потребителски интерфейс.

Google Tag Manager ни помага да прилагаме и управляваме бисквитки и маркери за проследяване. Google Tag Manager не използва свои собствени бисквитки, но Google Tag Manager задейства други бисквитки и маркери за проследяване, ако и доколкото изрично сте се съгласили с използването на такива бисквитки и маркери за проследяване. Ще намерите подробна информация за всяка от тези бисквитки и маркери за проследяване в нашето известие за бисквитки. В контекста на използването на Google Tag Manager, ние и Google обработваме вашия IP-адрес и уникален идентификатор. Възможно е вашите данни да бъдат обработвани извън територията на Европейския съюз. За да осигурим подходящо ниво на защита на данните, Google и ние се договорихме за стандартните договорни клаузи, публикувани от Европейската комисия. Правното основание за използването на Google Tag Manager и свързаните с него дейности по обработка на данни е нашият законен интерес, чл. 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Този законен интерес е помощта, която Google Tag Manager ни предоставя при прилагането и управлението на използването на бисквитки и маркери за проследяване.

 

 1. Технически необходими бисквитки (основни бисквитки)

Основните бисквитки са необходими за навигация в уебсайтовете и за използване на техните функции, като например достъп до регистрационната част на уебсайта или използването на нашия инструмент за чат. Без тези бисквитки определени функции на уебсайта не са възможни.

 

Правното основание за обработката на лични данни с помощта на технически необходими бисквитки са законните интереси от член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД. Законният интерес е тази обработка да е необходима за навигация на уебсайтовете и за използване на техните функции. Данните, събрани от технически необходими бисквитки, не се използват за създаване на потребителски профили.

 

Основните бисквитки не могат да бъдат деактивирани. Основните бисквитки, които използваме, обикновено са така наречените сесийни бисквитки, които обикновено се изтриват автоматично след приключване на сесията на браузъра.

 

Някои основни бисквитки се предоставят и/или имат достъп от трети страни. Подробности за трети страни и техните инструменти, за които използваме основни бисквитки, са обяснени по-долу.

 

 

3.1. Повече подробности

Допълнителни подробности за основните бисквитки, които използваме, можете да намерите в следната таблица:

Име

Хост на трета страна/бисквитка

 

Цел

(Допълнителни подробности са обяснени по-горе)

Период на съхранение

ASLBSA

Домей на Miele

 

Тази бисквитка се използва за афинитет на сесията на софутера Azure Load Balancer.

Сесия

ASLBSACORS

Тази бисквитка се използва за кръстосано споделяне на ресурси за афинитет на сесията на софутера Azure Load Balancer.

Сесия

basket_DOMESTIC_BG

Бисквитка, създадена за съхраняване на данни, подходящи за приложението openText

т.е. брой артикули в кошницата

за всеки TLD домейн се създава бисквитка

Сесия

isa_relogin

 

Бисквитка за запазване на съответните параметри за приложение в магазина и повторно влизане

 

 

Сесия

JSESSIONID

 

Бисквитка за запазване на идентификатора на сесията на приложението за магазин

 

Сесия

JSESSIONMARKID

 

Бисквитка за идентифициране, че потребителят е влязъл и за защита на приложението.

Задава се само ако сте влезли

Сесия

rec_user

 

Съдържа информация, подходяща за магазина, която е зададена от сървъра на приложения, а не от приложението.

Сесия

saplb_*

 

Бисквитка за SAP Loadbalancer за идентифициране на съответния сървърен модул

 

Сесия

basket_PROFESSIONAL_BG

Бисквитка, създадена за съхраняване на данни, подходящи за приложението openText

т.е. брой артикули в кошницата

за всеки TLD домейн се създава бисквитка

 

Сесия

LastMRH_Session

 

Основна ГОЛЯМА бисквитка за IP адрес.

Сесия.

MRHSession

 

BIG-IP APM идентификатор на сесия с 32 произволни шестнадесетични цифри.

 

Сесия

 

advisor_DOMESTIC_BG_**

 

Съхранява отговорите, дадени при попълване на съветника по продажбите

 

6 месеца

 

MRHSession

 

BIG-IP APM идентификатор на сесия с 32 произволни шестнадесетични цифри.

 

Сесия

 

TS01*

 

Постоянна бисквитка за поддържане на потребителя на същия сървър

 

 

Сесия

advisor_PROFESSIONAL_BG_**

 

Съхранява отговорите, дадени при попълване на съветника по продажбите

 

6 месеца

 

filter_PROFESSIONAL_BG_**

 

Запазва избрания филтър на PLP 10~avail

 

 

6 месеца

 

memo_PROFESSIONAL_BG

 

Списък с желани продукти – улавя продукта, добавен към списъка с желания

 

6 месеца

 

cookieUse

 

Бисквитката съхранява потребителските предпочитания за бисквитките

 

6 месеца

 

ds-session-id

 

Постоянна бисквитка за поддържане на потребителя на същия сървър

Сесия

advisor_DOMESTIC_BG_**

 

Запазва избрания филтър на PLP 10~avail

 

6 месеца

 

memo_DOMESTIC_BG

 

 

Списък с желани продукти – улавя продукта, добавен към списъка с желания

 

 

30 дни

 

MRHSession

 

BIG-IP APM идентификатор на сесия с 32 произволни шестнадесетични цифри.

 

Сесия

 

TIN

 

Бисквитката се използва, за да информира клиента за оставащото време в прекъсването за неактивност на сесията.

 

Сесия

BIGipServerpool_www_ds_p_ssl

 

Постоянна бисквитка за поддържане на потребителя на същия сървър

 

Сесия

BIGipServerpool_sap_mielesap

 

Постоянна бисквитка за поддържане на потребителя на същия сървър

 

Сесия

BIGipServerpool_sap_p55_b2c

 

Постоянна бисквитка за поддържане на потребителя на същия сървър

 

Сесия

BIGipServerpool_ams_b2c_ap21

 

Това име на бисквитка е свързано с продуктовия пакет BIG-IP на F5. Обикновено се свързва с управление на сесии на сървъри за балансиране на натоварването, за да се гарантира, че потребителските заявки се насочват последователно към правилния сървър. Общият основен файл е BIGipServer, последван най-често от име на домейн, обикновено този, на който се хоства, но не винаги.

Сесия

BIGipServerpool_csi_msd_p

Сесия

PHPSESSID

Бисквитка за удостоверяване на сесия.

Сесия

an_cookie_banner

Показва показване на банера.

Сесия

an_collection_view

Показва коя категория е отворена.

Сесия

PrestaShop***

Осигурява стабилна сесия в магазина.

Сесия

 

4. Бисквитки за анализ

В допълнение, ние използваме бисквитки на нашия уебсайт, които позволяват анализ на вашето поведение при използване (така наречените бисквитки за анализ). С тези бисквитки ние събираме и съхраняваме следните данни:

 • Честота на посещения на страницата
 • Ключови думи за търсене
 • Използване на функциите на уебсайта

Вашите данни, събрани чрез бисквитките, се псевдонимизират, така че вече не е възможно да присвоите данните на съответния потребител без допълнителни данни.

Тази обработка ни позволява да подобрим качеството на нашия уебсайт и неговото съдържание. Правното основание за тази обработка на данни е съгласието съгласно член 6, параграф 1, буква a от ОРЗД. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с ефект за в бъдеще, като управлявате настройките си в горната част на тази Политика.

 

Някои бисквитки за анализ се предоставят и/или имат достъп от трети страни. Подробности за третите страни и техните инструменти, за които използваме бисквитки за анализ, са обяснени по-долу.

 

Бисквитките за анализ, които използваме, включват:

 

4.1. Google

На нашия уебсайт използваме различни бисквитки за целите на анализа, които се предоставят и/или използват от Google Ireland Limited (“Google”), компания, учредена и регулирана съгласно ирландското законодателство (регистрационен номер: 368047) със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (“Google”). Допълнителна информация за тези услуги на Google можете да намерите по-долу и на https://www.google.com/privacy/ads/. Таблицата с подробности по-долу съдържа имена на бисквитки с идентификатори на променливи, където <wpid> е идентификатор на уеб собствеността или идентификатор на измерването за Google Analytics 4, състоящ се от 10 знака (цифри и букви), [_<customname>] и <property-id> са идентификатори на собственост в Google Analytics 3 (Universal Analytics), състоящи се от цифри в следния модел: UA-XXXXXXXX-X.

4.1.1 Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics за проектиране и подобряване на уебсайта в съответствие с търсенето. Google Analytics използва така наречените бисквитки, които се съхраняват на вашето крайно устройство и позволяват анализ на вашето използване на уебсайта. Информацията, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. На този уебсайт използваме разширението за IP маскиране (т.нар. IP маскиране), т.е. вашият IP адрес се съкращава от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди да бъде прехвърлен до и съхраняван в САЩ. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен към сървър на Google в САЩ и съкратен там.

От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени вашето използване на уебсайта, да състави отчети за дейностите на уебсайта и да предостави допълнителни услуги на оператора на уебсайта във връзка с използването на уебсайта и интернет.

Ако сте притежател на акаунт в Google и сте се съгласили с персонализирането на рекламите (“Персонализиране на реклами”), тогава услугите на Google също включват отчети за ефективността на нашите рекламни мерки (включително отчети за различни устройства), демографски данни и интереси на нашите потребители, както и функции за доставка на онлайн реклама между различни устройства. В този случай правното основание за обработка на данни е вашето съгласие с Google (чл. 6, параграф 1, буква a от ОРЗД).

В допълнение към възможността да предоставите или оттеглите съгласието си за използването на аналитични и/или маркетингови бисквитки чрез настройките в горната част на тази политика, можете да възразите срещу събирането или оценката на вашите данни от Google Analytics, като изтеглите и инсталирате плъгин за браузър, достъпен на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, потребителски идентификатори или рекламни идентификатори, се изтриват автоматично след 14 месеца.

4.2. Повече подробности

Можете да забраните бисквитките за анализ. Допълнителни подробности за всички отделни бисквитки за анализ, които използваме, можете да намерите в следната таблица:

Име

Трета страна

Цел

Период на съхранение

MXIGDT Домейн на Miele Това е аналитична "бисквитка", която съдържа низ от агенти на браузъра на потребителя - информация за браузъра и операционната система. 30 дни

GA_OPT_OUT

Google

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката е настроена да помни, че потребителят се е отказал от използването на Google Analytics.

10 ноември 2030 г. (всички бисквитки)

NID

 

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката съдържа уникален идентификатор, който Google използва, за да запомни потребителските предпочитания и друга информация, като например предпочитан език, колко резултата от търсенето желае потребителят да се показват на страница и дали желае да има включен филтър SafeSearch на Google или не.

6 месеца

 

AID

 

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Тази бисквитка свързва дейностите на потребителя на други устройства, в които потребителят е влязъл преди това, използвайки своя акаунт в Google. Въз основа на това рекламите, които потребителят вижда на своите устройства, се координират и се измерват събитията за реализация.

13 месеца ЕИП Обединеното кралство/540 дни другаде

 

TAID

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката, която използваме за асоцииране между устройствата на действията на потребителя.

14 дни

_ga

 

Google обаче е зададен от домейна на Miele

Използвано от: Google Analytics

 

Целта на бисквитката е да съхранява и преброява показванията на страници, както и да разграничава потребителите.

2 години

_gac_<wpid>

 

Използвано от: Google Analytics

 

Тази бисквитка съдържа свързана с кампанията информация за потребителя.

90 дни

 FPID

 

FPID е управлявана от сървъра и защитена бисквитка HttpOnly, която се използва като нов идентификатор на клиента. Тя замества бисквитката, управлявана от JavaScript и достъпна от JavaScript, която използва клиентския идентификатор на GA4.

2 години

FPLC

Използвано от: Google Analytics

 

Тази бисквитка е бисквитката за свързване на кръстосани домейни, хеширана от бисквитката FPID.

20 часа

_gat[_<customname>]

Използвано от: Google Analytics

 

Целта на бисквитката е да намали честотата на заявките

1 минута

_gid

 

Използвано от: Google Analytics

 

Целта на бисквитката е да съхранява и преброява показванията на страници, както и да разграничава потребителите.

24 часа

__utma

 

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката се използва за разграничаване на потребителите и сесиите. Тази бисквитка следи колко пъти даден посетител е бил на сайта, отнасящ се до бисквитката, кога е било първото им посещение и кога е било последното им посещение. Google Analytics използва информацията от тази бисквитка, за да изчисли данни като дни и посещения за покупка.

2 години

 

__utmb

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката се използва за определяне на нови сесии/посещения.

30 минути

__utmc

Използвано от: Google Analytics

 

Тази бисквитка работи заедно с бисквитката __utmb, за да определи дали потребителят е в нова сесия/посещение.

Сесия

__utmt

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката е настроена да регулира скоростта на заявките.

10 минути

__utmz

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката съхранява източника на трафик или кампанията, която обяснява как потребителят е достигнал до сайта.

6 месеца

__utmv

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката се използва за съхраняване на персонализирани променливи данни на ниво посетител.

2 години

AMP_TOKEN

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката съдържа токен, който може да се използва за извличане на клиентски идентификатор от услугата за клиентски идентификатор на AMP. Други възможни стойности показват отказ, заявка в процес на изпълнение или грешка при извличане на клиентски идентификатор от услугата за клиентски идентификатор на AMP.

От 30 секунди до 1 година

_ga_<wpid>

 

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката се използва за запазване на състоянието на сесията.

2 години

 

_dc_gtm_<property-id>

 

Използвано от: Google Analytics

 

Бисквитката съдържа токен, който може да се използва за извличане на клиентски идентификатор от услугата за клиентски идентификатор на AMP.

1 минута

 

FPAU

 

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за анализ и реклама.

 

90 дни

 

FPGCLDC

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва, за да помогне на рекламодателите да определят колко пъти потребителите, които щракват върху техните реклами, в крайна сметка предприемат действие на сайта им

90 дни

_gcl_dc

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Бисквитката е настроена да съхранява и проследява покупките, вследствие на реклама.

90 дни

_gcl_au

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за функционалност “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)”.

90 дни

FPGCLGB

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката се използва за анализ и реклама.

90 дни

_gcl_gb

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката подпомага функцията “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)” – тя взема информация от щракванията върху реклами и я съхранява в бисквитка на първа страна, така че покупките да могат да се приписват извън целевата страница.

90 дни

_gac_gb_<wpid>

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката съдържа информация, свързана с кампанията.

90 дни

_gcl_aw

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката подпомага функцията “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)” – тя взема информация от щракванията върху реклами и я съхранява в бисквитка на първа страна, така че покупките да могат да се приписват извън целевата страница.

90 дни

DSID

Doubleclick, Google

 

Използвано от: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Бисквитката е настроена да съхранява потребителските предпочитания.

2 седмици

test_cookie

Използвано от: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Тази бисквитка се използва от Google DoubleClick, за да провери дали бисквитките могат да бъдат зададени.

15 минути

IDE

 

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за показване на насочени реклами, които са подходящи за потребителите в мрежата.

 

13 месеца ЕИП Обединеното кралство/24 месеца другаде

 

 

 1. Бисквитки с маркетингова насоченост

За целите на пренасочване/ремаркетинг и за поставяне на онлайн реклами ние използваме така наречените бисквитки с маркетингова насоченост от трети страни.

Ретаргетирането или ремаркетингът се отнася до технологии, които позволяват на потребителите, които преди това са посетили определен уебсайт, да виждат подходящи реклами дори след като са напуснали уебсайта. За тази цел е необходимо да се разпознават интернет потребителите извън собствения им уебсайт, за което се използват бисквитки от съответните доставчици на услуги. Освен това се взема предвид предишното поведение при използване. Например, ако потребител разглежда определени продукти, тези или подобни продукти могат по-късно да бъдат показани като реклами на други уебсайтове. Това са персонализирани реклами, които са адаптирани към нуждите на отделните потребители. За тази персонализирана реклама не е необходимо потребителят да бъде идентифициран до неузнаваемост. Следователно данните, използвани за пренасочване или ремаркетинг, не се обединяват с други данни.

Бисквитките с маркетингова насоченост могат също така да проследяват ангажираността на потребителите с рекламите, които се показват в крайна сметка. Това е с цел да се избегне нежелано дублиране на реклами и да се проследи колко пъти рекламите водят до някаква форма на покупка, вследствие на реклами (напр. щракване върху реклама или действителна продажба).

Правното основание за обработката на лични данни чрез бисквитки с маркетингова насоченост е съгласието (член 6, параграф 1, буква а от ОРЗД). Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, като управлявате настройките си в най-горната част на тази Политика.

Ние използваме такива технологии за поставяне на онлайн реклами. За поставянето на рекламите използваме доставчици на трети страни. Подробности за трети страни (и техните инструменти), които предоставят и/или имат достъп до маркетингови и целеви бисквитки, са обяснени по-долу.

5.3 Qualtrics

Ние използваме услугите на Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, САЩ за провеждане на анкети за клиентите, продуктите и марката на нашия уебсайт. Когато попълвате анкета, използваме и “бисквитки” на Qualtrics с идентификационни стойности, основно за следене на анкетните сесии или за поддръжка на анкетни сесии. За допълнителна информация относно Qualtrics LLC, моля, посетете www.qualtrics.com

 

5.4 Facebook/Meta

На нашия уебсайт използваме бисквитки с маркетингова насоченост, предоставени и/или използвани от Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ (“Facebook” или “Meta”).

Бисквитките на Facebook се използват, ако имате акаунт във Facebook, използвате Продукти на Facebook, включително уебсайта и приложенията на Facebook, или посещавате други уебсайтове и приложения, които използват продуктите на Facebook (включително бутона “Харесва ми” или други технологии на Facebook). Бисквитките на Facebook ни позволяват да проследяваме вашите дейности на нашия уебсайт, за да анализираме ефективността на нашата фуния за продажби и редовно да подобряваме нашия уебсайт. Освен това бисквитките на Facebook ни позволяват да използваме функцията за ремаркетинг “Персонализирани аудитории” на Facebook. Това позволява на потребителите на уебсайта да бъдат показвани реклами, базирани на интереси (“Реклами във Facebook”) като част от тяхното посещение в социалната мрежа Facebook или други уебсайтове, които също използват процеса. Открийте допълнителна информация за проследяването на продажбите, вследствие на реклами във Facebook, персонализираните аудитории във Facebook и свързаните дейности по обработка на данни в нашето съобщение за поверителност.

В допълнение, бисквитките на Facebook позволяват на Facebook да ви предлага продуктите на Facebook и да разбира информацията, която получават за вас, включително информация за използването на други уебсайтове и приложения от ваша страна, независимо дали сте регистрирани или не сте влезли.

Бисквитките на Facebook получават следните типове данни: Http заглавки, конкретни данни за пиксели, данни за щракване върху бутони, незадължителни стойности и имена на полета на формуляри. Допълнителна информация относно бисквитките на Facebook е достъпна тук.

5.5 Google

 

Както вече беше посочено по-горе, на нашия уебсайт използваме различни бисквитки за аналитични и/или маркетингови цели, които се предоставят и/или използват от Google. Допълнителна информация относно практиките на Google за поверителност можете да намерите на https://www.google.com/privacy/ads/. Таблицата с допълнителни подробности съдържа имена на бисквитки с идентификатори на променливи, където <wpid> е идентификатор на уеб собствеността или идентификатор на измерването за Google Analytics 4, състоящ се от 10 знака (цифри и букви), [_<customname>] и <property-id> са идентификатори на собственост в Google Analytics 3 (Universal Analytics), състоящи се от цифри в следния модел: UA-XXXXXXXX-X.

 

5.5.1 Google Ads

Google Ads е онлайн рекламна платформа, разработена от Google, където рекламодателите плащат за показване на кратки реклами, предложения за услуги, продуктови списъци, видео съдържание и генериране на инсталирания на мобилни приложения в рамките на рекламната мрежа на Google на потребители в мрежата. Той може да поставя реклами както в резултатите от търсачки като Google Search, така и в уебсайтове, които не са свързани с търсене, мобилни приложения и видеоклипове.

Допълнителна информация относно Google Ads е достъпна тук.

5.5.2 Функция за ремаркетинг на Google

 

Функцията за ремаркетинг на Google ни позволява да показваме реклами на нашите потребители на други сайтове в мрежата на Google Ads (наречени “реклами от Google” или реклами на други сайтове) въз основа на техните интереси. За тази цел ние анализираме взаимодействието на потребителите на нашия уебсайт, за да можем да показваме насочена реклама на потребителите на други сайтове, дори след като са посетили нашия уебсайт. За тази цел Google съхранява номер в браузърите на потребителите, които посещават определени услуги на Google или уебсайтове в дисплейната мрежа на Google. Този номер, известен като “бисквитка”, се използва за проследяване на посещенията на тези потребители. Този номер се използва за уникално идентифициране на уеб браузър на определен компютър, а не за идентифициране на физическо лице и не се съхраняват лични данни.

 

В допълнение към възможността да предоставите или оттеглите съгласието си за използването на бисквитки за анализ и/или маркетинг като цяло чрез настройките в горната част на тази политика, можете да забраните употребата на бисквитки от Google като инсталирате приставката предоставена от следната връзка: www.google.com/settings/ads/plugin.

 

5.5.3 Google проследяване на покупките, вследствие на реклами

 

В този контекст използваме и проследяването на покупките, вследствие на реклами на Google. Когато щракнете върху реклама, поставена от Google, на вашето устройство се поставя 30-дневна бисквитка за проследяване на покупките. Тази бисквитка не се използва за лична идентификация. Информацията, събрана с помощта на бисквитката за проследяване на покупките, вследствие на реклами, се използва за съставяне на статистически данни за покупките за клиенти на Google Ads.

В допълнение към възможността да предоставите или оттеглите съгласието си за използването на аналитични и/или маркетингови бисквитки като цяло чрез настройките в горната част на тази политика, можете да забраните базираните на интереси Google реклами в Google на вашия браузър като щракнете върху бутон “Изкл.” на https://adssettings.google.de/authenticated или като се откажете на http://www.aboutads.info/choices/.

 

5.5.4 Други услуги на Google Marketing Platform (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Нашият уебсайт използва и други услуги на Google Marketing Platform (познато преди като “Google Doubleclick”). Campaign Manager 360 ни позволява да провеждаме рекламни кампании и да измерваме тяхната ефективност. Display & Video 360 ни помага да управляваме дисплейни и видеокампании. Search Ads 360 се използва за управление на кампании за търсене в различни търсачки. Тези услуги използват бисквитки, за да доставят реклами, които са подходящи за потребителите, да подобрят отчетите за ефективността на кампанията или да попречат на потребителя да получава реклами повече от веднъж.

Google използва идентификатор на бисквитка, за да определи кои реклами в кой браузър се показват и по този начин може да предотврати показването им повече от веднъж. Google може също така да използва идентификационни номера на бисквитки, за да проследява покупките, което се случва когато потребителят вижда реклама и по-късно посещава уебсайта на рекламодателя, за да направи покупка.

Вашият браузър автоматично установява директна връзка със сървъра на Google. Според Google интегрирането на тези услуги предоставя на Google информацията, че сте прегледали съответната част от нашия уебсайт или сте щракнали върху наша реклама. Ако сте регистрирани в услуга на Google, Google може да присвои посещението на вашия потребителски акаунт. Дори и да не сте регистрирани в Google или да не сте влезли, възможно е доставчикът да открие вашия IP адрес и да го запази.

В допълнение, бисквитките ни позволяват да разберем дали извършвате определени действия на нашия уебсайт, след като сте прегледали или сте щракнали върху една от нашите реклами в Google или на друга платформа (проследяване на покупките) (“floodlight”). Google използва тази бисквитка, за да разбере съдържанието, с което сте взаимодействали на нашите сайтове, така че по-късно да можем да ви изпратим насочена реклама.

В допълнение към възможността да предоставите или оттеглите съгласието си за използването на аналитични и/или маркетингови бисквитки като цяло чрез настройките в горната част на тази политика, можете да предотвратите проследяването, като промените настройките на софтуера на браузъра си (напр. деактивиране на бисквитки на трети страни) , деактивиране на бисквитките за проследяване на покупки, вследствие на реклами чрез блокиране на бисквитки от домейна http://www.google.com/settings/ads/ в настройките на вашия браузър, по отношение на реклами въз основа на интереси от доставчици, които са част от кампанията за саморегулиране About Ads , като щракнете върху връзката http://www.aboutads.info/choices или като щракнете върху връзката www.googleadservices.com. Бихме искали да отбележим, че в този случай е възможно да не можете да използвате всички функции на уебсайта в пълната им степен.

Допълнителна информация за Google Marketing Platform е достъпна на https://marketingplatform.google.com/. Можете също така да намерите допълнителна информация в Инициативата за мрежова реклама (NAI) на адрес http://www.networkadvertising.org/.

 

5.6 Qualtrics

Ние използваме услугите на Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, САЩ за провеждане на анкети за клиентите, продуктите и марката на нашия уебсайт. Когато попълвате анкета, използваме и “бисквитки” на Qualtrics с идентификационни стойности, основно за следене на анкетните сесии или за поддръжка на анкетни сесии. За допълнителна информация относно Qualtrics LLC, моля, посетете www.qualtrics.com.

 

5.7 Повече подробности

Можете да деактивирате бисквитките с маркетингова насоченост, като промените настройките си в горната част на тази политика. Допълнителни подробности за всички отделни бисквитки с маркетингова насоченост, които използваме, можете да намерите в следната таблица:

Име

Хост на трета страна/бисквитка

Цел (допълнително обяснение по-горе)

Период на съхранение

_fbp

Meta/Facebook, но зададен от домейна на Miele

 

Общо: Facebook маркетинг

Специфично: бисквитката се използва за идентифициране на браузъри за целите на предоставянето на реклама и анализ на сайта

90 дни

_fbc

Общо: Facebook маркетинг

Специфично: бисквитката се използва за съхраняване на идентификатора за щракване във Facebook, за да се сравни достъпът до уебсайта и щракванията върху реклами във Facebook

90 дни

fr

Meta/Facebook

 

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за доставяне, измерване и подобряване на уместността на рекламите във Facebook

7 дни

wd

Общо: Facebook маркетинг

 

Общо: бисквитката се използва за осигуряване на оптимално изживяване за екрана на вашето устройство

2 години

datr

Общо: Facebook маркетинг

 

Общо: бисквитката се използва за идентифициране на уеб браузъра, използван за свързване с Facebook, независимо от влезлия потребител

700 дни

c_user

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за удостоверяване на самоличността във Facebook

90 дни

locale

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за бутона “Споделяне”.

7 дни

presence

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за активиране на функции и услуги на уебсайта, като например използване на прозорци за чат на месинджър

Сесия

sb

Общо: Facebook маркетинг

Специфично: бисквитката се използва за идентифициране на браузъра за целите на удостоверяване при влизане

700 дни

spin

Общо: Facebook маркетинг

Сесия

xs

Общо: Facebook маркетинг

Специфично: бисквитката се използва за удостоверяване на самоличността във Facebook

Продължителността на живота на тази бисквитка зависи от състоянието на квадратчето за отметка “Оставане в профила”. Ако е поставена отметка в квадратчето “Оставане в профила”, бисквитката изтича след 90 дни неактивност. Ако квадратчето “Оставане в профила” не е с отметка, бисквитката е бисквитка на сесия.

oo

Общо: Facebook маркетинг

Специфично: бисквитката се използва от Facebook, за да запомни, че потребителят се е отказал да вижда реклами от Meta въз основа на дейност на уебсайтове на трети страни

5 години

dpr

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за оптимизиране на дисплея на екрана

7 дни

dbln

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: бисквитката се използва за запазване на подробности за браузъра и информация за сигурността на акаунта във Facebook

2 години

act

Общо: Facebook маркетинг

 

Специфично: Тази бисквитка се използва за разграничаване на две сесии за един и същи потребител, създадени по различно време

 

Продължителността на живота на тази бисквитка зависи от състоянието на квадратчето за отметка “Оставане в профила”. Ако е поставена отметка в квадратчето “Оставане в профила”, бисквитката изтича след 90 дни неактивност. Ако квадратчето “Оставане в профила” не е с отметка, бисквитката е бисквитка на сесия.

1P_JAR

Google

Използвано от: Google Ads

 

Тази бисквитка носи информация за това как потребителят използва уебсайта и всяка реклама, която потребителят може да е видял, преди да посети споменатия уебсайт.

30 дни

Покупка, вследствие на реклама

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката се използва за реклама.

90 дни

ANID

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Тази бисквитка свързва дейностите на потребителя на други устройства, на които той/тя е влязъл/а преди това, използвайки своя акаунт в Google. Въз основа на това рекламите, които потребителят вижда на своите устройства, се координират и се измерват събитията за реализация.

13 месеца ЕИП Обединеното кралство/24 месеца другаде

AID

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Тази бисквитка свързва дейностите на потребителя на други устройства, в които потребителят е влязъл преди това, използвайки своя акаунт в Google. Въз основа на това рекламите, които потребителят вижда на своите устройства, се координират и се измерват събитията за реализация.

13 месеца ЕИП Обединеното кралство/540 дни другаде

TAID

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката, която използваме за асоцииране между устройствата на действията на потребителя.

14 дни

NID

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката съдържа уникален идентификатор, който Google използва, за да запомни потребителските предпочитания и друга информация, като например предпочитан език, колко резултата от търсенето желае потребителят да се показват на страница и дали желае да има включен филтър SafeSearch на Google или не.

6 месеца

FPAU

Google обаче е зададен от домейна на Miele

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за анализ и реклама.

90 дни

FPGCLGB

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката се използва за анализ и реклама.

90 дни

FPGCLAW

Използвано от: Google Ads

 

Тази бисквитка възпроизвежда вече съществуващите бисквитки на Google Ads, като записва идентификатора за щракване на Google Ads в бисквитка на първа страна

90 дни

_gcl_gb

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката подпомага функцията “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)” – тя взема информация от щракванията върху реклами и я съхранява в бисквитка на първа страна, така че покупките да могат да се приписват извън целевата страница.

90 дни

_gac_gb_<wpid>

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката съдържа информация, свързана с кампанията.

90 дни

_gcl_aw

Използвано от: Google Ads

 

Бисквитката подпомага функцията “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)” – тя взема информация от щракванията върху реклами и я съхранява в бисквитка на първа страна, така че покупките да могат да се приписват извън целевата страница.

90 дни

FPGCLDC

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва, за да помогне на рекламодателите да определят колко пъти потребителите, които щракват върху техните реклами, в крайна сметка предприемат действие на сайта им

90 дни

_gcl_dc

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

за съхраняване и проследяване на покупките, вследствие на реклама.

90 дни

_gcl_au

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за функционалност “Conversion Linker (Функция за свързване на покупките, вследствие на реклама)”.

90 дни

__gpi

Използвано от: Google Ad Manager

 

Бисквитката събира информация за поведението на потребителите на множество уебсайтове. Тази информация се използва, за да се оптимизира уместността на рекламите на уебсайта.

13 месеца

__gpi_optout

Използвано от: Google Ad Manager

 

Тази бисквитка се използва за предоставяне на реклами на уебсайта.

13 месеца

__gads

Използвано от: Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads

 

Бисквитката се използва, за да регистрира какви реклами са били показани на потребителя. 

13 месеца

_gac_<wpid>

 

Използвано от: Google Analytics

 

Тази бисквитка съдържа свързана с кампанията информация за потребителя.

 

90 дни

 

pm_sess

Doubleclick, Google

 

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката е настроена да предотвратява действието на злонамерени сайтове без знанието на потребителя и представянето им за него/нея.

30 минути

pm_sess_NNN

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката е настроена да предотвратява действието на злонамерени сайтове без знанието на потребителя и представянето им за него/нея.

30 минути

aboutads_sessNNN

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360

 

Бисквитката позволява на потребителите да взаимодействат с услуга или сайт за достъп до функции, които са основни за тази услуга. Използва се за удостоверяване на потребителите, предотвратяване на измами и защита на потребителите, докато взаимодействат с услуга.

30 минути

DSID

Използвано от: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за идентифициране на влязъл потребител на сайтове извън Google и за запомняне дали потребителят се е съгласил с персонализирането на рекламите.

2 седмици

test_cookie

Използвано от: Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Analytics, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Тази бисквитка се използва от Google DoubleClick, за да провери дали бисквитките могат да бъдат зададени.

15 минути

id

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва от Google за рекламиране, включително обслужване и изобразяване на реклами, персонализиране на реклами, ограничаване на броя показвания на реклама на потребител, заглушаване на рекламите, които те са избрали да спрат да виждат, и измерване на ефективността на рекламите.

OPT_OUT: фиксирано изтичане (година 09/11/2030 г.), non-OPT_OUT: 13 месеца EEA UK/24 месеца другаде

FLC

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360

 

Тази бисквитка се използва за свързване на активността на потребителя между устройствата и за координиране на рекламите, които потребителят вижда на различните устройства, и за измерване на събитията за реализация.

10 секунди

RUL

 

Използвано от: Display & Video 360, Google Ads

 

Бисквитката се използва, за да се определи дали рекламата на уебсайта е била правилно показана.

12 месеца

IDE

Използвано от: Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Analytics, Search Ads 360

 

Бисквитката се използва за показване на насочени реклами, които са подходящи за потребителите в мрежата.

 

13 месеца ЕИП Обединеното кралство/24 месеца другаде

ИД на анкета

Qualtrics LLC

“Бисквитка” се използва за идентификация на потребителя на анкетата и за съхранение на историята на анкетите на потребителя, за да се следи анкетната сесия или за да се поддържа анкетна сесия.

6 месеца

Хеширане на ИД на сесията и параметри на заявката, които са съпоставени с ИД на сесията

“Бисквитка” се използва за запис на хеширането на ИД на сесията и на url на отговора на потребителя, така че ако са включени запзването и продължаването, потребителят на анкетата ще може да се върне към отговора си, за да продължи

До 1 година или когато сесията е завършена

QST

“Бисквитка” се използва за запис на направената анкета и за предотвратяване на повторно попълване на анкетата от потребителя на анкетата.

6 месеца

<surveyid><statedata>-reloadSession

Тази “бисквитка” е за анкети, използващи SSO удостоверител, и се използва, за да информира Qualtrics коя сесия да презареди, след като респондентът напусне и се върне обратно.

15 минути

Хеш на url, към който може да е добавено ‘-singleReload’

“Бисквитка” се използва за запис на направената анкета и за предотвратяване на повторно попълване на анкетата от потребителя на анкетата.

6 месеца

 

 

6. Промени в тази Политика за бисквитки

Можем да променяме тази Политика за бисквитките от време на време, за да отразим промените в бисквитките, които използваме, или по други оперативни, правни или регулаторни причини. Затова, моля, преразглеждайте редовно тази Политика за бисквитки, за да бъдете информирани относно използването на бисквитки и свързаните с тях технологии. Можете да видите кога тази Политика за бисквитки е била последно актуализирана, като проверите датата на “последна актуализация”, показана в горната част на тази Политика за бисквитки.

 

7. За достъп до допълнителна информация

Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на info@miele.bg