Всички предимства на продукта набързо

Газови плотове за вграждане
Предимства на продукта

Функция GasStop

Наблюдение на неусп. запалване за макс. сигурност
Всички газови готварски плотове Miele са снабдени с термоелектрически сензор за изгасване. В случай на изгасване на пламъка, например при кипене на тенджера или полъх на вятър, устройството за защита от изгасване прекъсва подаването на газ.
Цифри като пример за предимствата на продукта