За пръв път в света: система AutoDos с PowerDisk

Exclusive to Miele
Автоматично дозиране за отлични резултати
Отлични резултати: Системата за дозиране AutoDos е първата в света система за автоматично дозиране на препарат с вграден PowerDisk*. Точното количество се дозира в точния момент за избраната програма. Насладете се на свободата: един PowerDisk стига за средно 20 цикъла*. Програмирате веднъж, след това първата в света автономна съдомиялна поема контрола автоматично с AutoStart.
В програмата ECO Патент: EP2850990B1, US9962062B2 Цифри като пример за предимствата на продукта