SensorDry

Exclusive to Miele
Оптимално изсушаване с по-малко енергия
Системата SensorDry интелигентно адаптира програмата за отлични резултати при сушене и за предотвратяване на щети по мебелите. Сензор проверява зареждането и измерва темп. в камерата и в стаята. След това програмата се адаптира съответно, напр. чрез промяна на темп. на окончателно изплакване. Целта: да се спре образуването на конденз по шкафовете и да се намалят консумацията на енергия и времето за работа, без да се прави компромис със сушенето.
Цифри като пример за предимствата на продукта