MasterCool – система NoFrost

Размразяването остава в миналото
Всички уреди Miele MasterCool – и хладилници, и фризери – са оборудвани с усъвършенствана система NoFrost. Това Ви спестява усилието по размразяване и почистване на уреда. Автоматичното размразяване предпазва и изпаряващите модули – а също и околната среда, понеже уредът е особено енергийно ефективен при охлаждане, защото никога не е обледен.
Цифри като пример за предимствата на продукта