MasterCool – система с динамично охлажд. DynaCool

Перфектно съхраняване на храната
Горе или долу – къде е най-добре да съхранявате храната си? Благодарение на системата DynaCool вече никога няма нужда да си задавате този въпрос. В хладилници MasterCool можете да съхранявате храната си както желаете, понеже вентилатор на задната стена осигурява циркулация на студения въздух. Това води до еднаква температура в целия уред.
Цифри като пример за предимствата на продукта