Иновация: AutoDos с PowerDisk

Exclusive to Miele
Автоматично дозиране за отлични резултати
Страхотни резултати: AutoDos е първата в света автоматична система за дозиране с вграден PowerDisk, трансформираща съдомиялната машина и ексклузивния прахообразен гранулат във фино настроена система. Насладете се на свободата на един PowerDisk*, който ще издържи средно за 20 програми*, без да се налага да се презар. Освен това, той винаги дозира точното колич. прахообразен гранулат, като ви спестява пари и същевременно се грижи за околната среда.
В програмата ECO Патент: EP2850990B1, US9962062B2 Цифри като пример за предимствата на продукта