Какъв тип управление предпочитате?

Въртящ се селектор със степени
Смукателната мощност се регулира електронно от въртящ се селектор със степени. Символите, обозначаващи различните видове използване на настройките, са подходящи за лесен избор на оптималното ниво на мощност. 
Функции в зависимост от модела Цифри като пример за предимствата на продукта