Просто перфектно измиване на съдовете. С Miele.

Просто отлично измиване на съдовете. С Miele.
В днешно време съдомиялните програми се различават съществено от производител до производител. Затова не всички стандартни почистващи препарати постигат еднакъв резултат във всички съдомиялни машини. По тази причина Miele предлага специални почистващи препарати за съдомиялни машини Miele. Всички формули са отлично адаптирани за съдомиялните машини Miele и техните специални програми за миене на съдове.
Цифри като пример за предимствата на продукта