Всички предимства на продукта набързо

Индукционни плотове с вграден абсорбатор
Предимства на продукта

Функции за безопасност

Най-добрата защита във всяка ситуация: блокировката на включването предоставя надеждна защита срещу случайно или неупълномощено включване. При работа на зона за готвене при едно и също ниво на мощност за необичайно дълго време или ако няма тиган върху котлона, той се изключва автоматично. Индикаторът за остатъчна топлина е друга полезна функция: напомня Ви да не докосвате зоните за готвене, когато все още са топли.
Цифри като пример за предимствата на продукта