Режим за достигане

Максимален обхват
Всякакви възможности: няма значение дали почиствате с прахосмукачка под ниски мебели или сваляте праха от тавана, с Triflex HX2 PowerUnit, разположен отгоре, имате максимална гъвкавост. Тя улеснява достъпа на прахосмукачката под легла или шкафове – за идеално чист дом.
Цифри като пример за предимствата на продукта