Намери табелката с данни

Wo finde ich die Fabrikationsnummer/ den Gerätetyp meines Miele Gerätes?

Die Fabrikationsnummer/ den Produkttyp Ihres Miele Gerätes befindet sich auf dem jeweiligen Typenschild. Wir haben einige Geräte mit dem entsprechenden Typenschild hier für Sie abgebildet, um Ihnen die Suche an Ihrem Gerät zu erleichtern.

Gerätegruppe:

Моля, изберете...

Фурни

Typenschild Backofen / Herd
Typenschild Backofen / Herd

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Комбинирани микровълнови фурни

Microwave Combination Ovens
Microwave Combination Ovens

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Парови фурни

Typenschild Dampfgarer
Typenschild Dampfgarer

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Комбинирани Парови фурни

Steam Combination Ovens
Steam Combination Ovens

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Важно: Стикера се намира зад авотоматично вдигащият се панел за управление

Парна фурна с микровълнова фурна

Steam Oven with Microwave
Steam Oven with Microwave

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Микровълнови фурни

Microwave Ovens
Microwave Ovens

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Вакуумни чекмеджета

Vacuum Drawers
Vacuum Drawers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Подгряващи чекмеджета

Warming Drawer
Warming Drawer

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Плотове за вграждане

Hobs
Hobs

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Моля, имайте предвид, че табелката с данни се намира на уреда. В комплекта за аксесоари, който се доставя с вашия уред, се намира  втора табелка с данни. Тя може да се залепи върху ръководството за експлоатация. Моля, проверете в комплекта от аксесоари за резервната табелка с данни.

ProLine плотовете

CombiSet
CombiSet

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Моля, имайте предвид, че табелката с данни се намира на уреда. В комплекта за аксесоари, който се доставя с вашия уред, се намира  втора табелка с данни. Тя може да се залепи върху ръководството за експлоатация. Моля, проверете в комплекта от аксесоари за резервната табелка с данни.

Стенни и островни кухненски аспиратори

Wall and Island Cooker Hoods
Wall and Island Cooker Hoods

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Таванни аспиратори

Ceiling Extractors
Ceiling Extractor

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Кухненски аспиратори за вграждане

Built-in Cooker Hoods
Built-in Cooker Hoods

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Аспиратори за вграждане в плот

Downdraft Extractor
Downdraft Extractor

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Кафемашини за вграждане

Built-in Coffee Machines
Built-in Coffee Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Свободностоящи кафемашини

Freestanding Coffee Machines
Freestanding Coffee Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Хладилници за вграждане

Built-in Refrigerators
Built-in Refrigerators

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи хладилници

Freestanding Refrigerators
Freestanding Refrigerators

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Фризери за вграждане

Built-in Fridge Freezers
Built-in Fridge Freezers

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи фризери

Freestanding Fridge Freezers
Freestanding Fridge Freezers

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Фризери

Freezer
Freezer

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Винарни за вграждане

Built-in Wine Fridges
Built-in Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Винарни с видим панел

Built-under Wine Fridges
Built-under Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи винарни

Freestanding Wine Fridges
Freestanding Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Съдомиялни за вграждане

Built-in Dishwashers
Built-in Dishwashers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Свободностоящи съдомиялни

Freestanding Dishwashers
Freestanding Dishwashers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Перални

Washing Machines
Washing Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Пералня с горно зареждане

Waschmaschine_toplader
Waschmaschine_Toploader_Typenschilder

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Сушилни

Tumble Dryers
Tumble Dryers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Перални със сушилня

Washer-Dryer
Washer-Dryer

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Гладачни Системи

Irons
Irons

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Системи за парно гладене

FashionMaster
FashionMaster

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачки с торбичка

Cylinder Vacuum with Bag
Cylinder Vacuum with Bag

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачки без торбичка

Bagless Vacuum Cleaners
Bagless Vacuum Cleaners

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Вертикални прахосмукачки

Mini Upright Vacuum Cleaner
Mini Upright Vacuum Cleaner

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачка робот

Robot Vacuum Cleaners
Robot Vacuum Cleaners

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Kabellose Handstaubsauger

triflex
triflex

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер