Намери табелката с данни

Къде мога да намеря серийния номер/модела на уреда на Miele?

Серийният номер/модела на уреда можете да намерите на съответната табелка с данни. Тук сме ви показали някои уреди със съответната табелка, за да ви улесним.

Група уреди:

Моля, изберете...

Фурни

Typenschild Backofen / Herd
Typenschild Backofen / Herd

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Комбинирани микровълнови фурни

Microwave Combination Ovens
Microwave Combination Ovens

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Парови фурни

Typenschild Dampfgarer
Typenschild Dampfgarer

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Комбинирани Парови фурни

Steam Combination Ovens
Steam Combination Ovens

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

 

Важно: Стикера се намира зад авотоматично вдигащият се панел за управление

Парна фурна с микровълнова фурна

Steam Oven with Microwave
Steam Oven with Microwave

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Микровълнови фурни

Microwave Ovens
Microwave Ovens

1 – Модел

2 – Код

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Вакуумни чекмеджета

Vacuum Drawers
Vacuum Drawers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Подгряващи чекмеджета

Warming Drawer
Warming Drawer

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Плотове за вграждане

Hobs
Hobs

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Моля, имайте предвид, че табелката с данни се намира на уреда. В комплекта за аксесоари, който се доставя с вашия уред, се намира  втора табелка с данни. Тя може да се залепи върху ръководството за експлоатация. Моля, проверете в комплекта от аксесоари за резервната табелка с данни.

ProLine плотовете

CombiSet
CombiSet

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Моля, имайте предвид, че табелката с данни се намира на уреда. В комплекта за аксесоари, който се доставя с вашия уред, се намира  втора табелка с данни. Тя може да се залепи върху ръководството за експлоатация. Моля, проверете в комплекта от аксесоари за резервната табелка с данни.

Стенни и островни кухненски аспиратори

Wall and Island Cooker Hoods
Wall and Island Cooker Hoods

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Таванни аспиратори

Ceiling Extractors
Ceiling Extractor

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Кухненски аспиратори за вграждане

Built-in Cooker Hoods
Built-in Cooker Hoods

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Аспиратори за вграждане в плот

Downdraft Extractor
Downdraft Extractor

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Кафемашини за вграждане

Built-in Coffee Machines
Built-in Coffee Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Свободностоящи кафемашини

Freestanding Coffee Machines
Freestanding Coffee Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Хладилници за вграждане

Built-in Refrigerators
Built-in Refrigerators

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи хладилници

Freestanding Refrigerators
Freestanding Refrigerators

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Фризери за вграждане

Built-in Fridge Freezers
Built-in Fridge Freezers

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи фризери

Freestanding Fridge Freezers
Freestanding Fridge Freezers

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Фризери

Freezer
Freezer

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Винарни за вграждане

Built-in Wine Fridges
Built-in Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Винарни с видим панел

Built-under Wine Fridges
Built-under Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Свободностоящи винарни

Freestanding Wine Fridges
Freestanding Wine Fridges

1 – Моделен номер

2 – Индекс на сериен номер

3 – Сериен номер

Съдомиялни за вграждане

Built-in Dishwashers
Built-in Dishwashers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Свободностоящи съдомиялни

Freestanding Dishwashers
Freestanding Dishwashers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Перални

Washing Machines
Washing Machines

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Пералня с горно зареждане

Waschmaschine_toplader
Waschmaschine_Toploader_Typenschilder

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Сушилни

Tumble Dryers
Tumble Dryers

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Перални със сушилня

Washer-Dryer
Washer-Dryer

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Гладачни Системи

Irons
Irons

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Системи за парно гладене

FashionMaster
FashionMaster

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачки с торбичка

Cylinder Vacuum with Bag
Cylinder Vacuum with Bag

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачки без торбичка

Bagless Vacuum Cleaners
Bagless Vacuum Cleaners

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Вертикални прахосмукачки

Mini Upright Vacuum Cleaner
Mini Upright Vacuum Cleaner

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Прахосмукачка робот

Robot Vacuum Cleaners
Robot Vacuum Cleaners

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер

Kabellose Handstaubsauger

triflex
triflex

1 – Моделен номер

2 – Материален номер

3 – Индекс на сериен номер

4 – Сериен номер