Miele Einbaugeräte-Generation 7000 Kochfelder mit Vollflächeninduktion

ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪДА

Където и да бъдат преместени тенджерата или тигана по повърхността на индукционият плот, топлинната настройка остава непроменена. Това означава повече свобода и гъвкавост когато се приготвя ястие.