Кандидати

Absolventen

Моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: info@miele.bg

Ще се свържем само с одобрените за интервю кандидати.

E-mail за контакт: info@miele.bg