Автоматични програми

Готвене без стрес с гарантиран успех 
Успешно готвене всеки път: с програмите с електронно управление можете да приготвяте много различни ястия автоматично. Независимо дали приготвяте кекс или птици – няма нужда да избирате работния режим, температурата или времетраенето. Степента на готвене – за месо например – може да се задава отделно.
Цифри като пример за предимствата на продукта