MotionReact 

Реагира, когато се приближите 
Можете да управлявате Вашата фурна без въобще да натискате бутони или да я докосвате. Когато се доближите до уреда, отделението на фурната светва или дисплеят се включва. Аларми, сигнализиращи за края на процес за готвене, може също да се изключват чрез доближаване до фурната – за по-голямо удобство. Ако уредът работи в шкаф със затворена врата, датчикът за движение MotionReact излъчва звуков сигнал и изключва уреда, ако е необходимо. 
Цифри като пример за предимствата на продукта