Патентована функция за отвежд. на остатъчната пара*

Exclusive to Miele
Освободете парата 
Малко преди края на готвенето, вратата се отваря леко, за да освободи парата по контролиран начин. Така ще има минимално количество гореща пара, излизаща от фурната, когато изваждате храната след приготвянето – за допълнителна безопасност при готвене.
EP1714083 US 8766143 Цифри като пример за предимствата на продукта