Голям воден резервоар

Боравене с лекота 
Поради дългото време на приготвяне, за някои видове храни е необходимо голямо количество пара. Благодарение на голямата вместимост от 1,5 литра, е възможно приготвянето за дори още по-голяма продължителност без прекъсване.
Цифри като пример за предимствата на продукта