SoftOpen и SoftClose

Деликатно движение на вратата 
Наистина хваща окото: вратата включва изтънчен механизъм за омекотяване за елегантно отваряне и затваряне. Отваря се на 90° – за удобен достъп без препятствия до храната в отделението на фурната.
Цифри като пример за предимствата на продукта