PerfectClean покритие

Exclusive to Miele
Уникален незалепващ ефект за безпроблемно почиств. 
Почистването е лесно: много компоненти на комбинираната фурна с пара Miele, като например отделението на фурната и тавите за печене, включват патентовано покритие на повърхността с уникални незалепващи свойства. Упоритите замърсявания се отстраняват лесно с вода с малко препарат за миене и гъба.
Цифри като пример за предимствата на продукта