Уредите за управл. на Miele правят готвенето лесно

Управление EasyControl Plus
Интуитивен избор на всяка зона за готвене от централно разположените бутони +/–. Изключително удобно: лесно включване на зоните за готвене и таймера. 
Функция DirectSelection
Зоните за готвене се управляват от централен блок с цифрови бутони. Мощността и времето могат да се избират бързо и интуитивно. Особено удобно: таймерът се настройва изключително лесно. 
Функция DirectSelection Plus
Тя Ви дава възможност да изберете мощността и времето бързо и интуитивно. За всяка зона за готвене има отделен цифров дисплей с подсветка. Цифровият дисплей не се вижда, когато е изключен – за минималистичен и елегантен външен вид. 
Управление с въртящи се бутони
Можете да изберете мощността бързо и интуитивно чрез въртящите се органи за управление. За всяка зона за готвене има отделен орган, който се използва много лесно. 
Цифри като пример за предимствата на продукта